Bu Online Eğitime kurumsal üyelik yaparak enocta alt-yapısı ile çalışanlarınızı eğitimler ile buluşturabilir, isterseniz içerikleri / video eğitimleri kiralayarak kendi LMS sitmenize entegre edebilirsiniz.
– Eğitimin Amacı (01:24)
– Temel Kavramlar (04:26)
– Kültürel Etkiler (07:11)
– Uygulama (02:57)
– Beynimizi Nasıl Kullanıyoruz? (08:53)
– Problem Çözme ve Karar Verme Basamakları – 1 (04:06)
– Problem Çözme ve Karar Verme Basamakları – 2 (05:57)
– Problem Çözme ve Karar Verme Basamakları – 3 (11:15)
– Problem Çözme ve Karar Verme Basamakları – 4 (01:51)
– Problem Çözme ve Karar Verme Basamakları – 5 (06:12)
– Problem Çözme ve Karar Verme Basamakları – 6 (04:51)
– Problem Çözme ve Karar Verme Basamakları – 7 (02:51)
İş hayatında başarı, etkili problem çözme ve doğru kararlar alma yeteneğine dayanır. Bu nedenle, bu eğitim karşılaşılan zorluklarla başa çıkma becerinizi geliştirmek üzere tasarlandı.
Problemi tanımlamak, analiz etmek, stratejiler düşünmek, alternatif çözüm seçeneklerini değerlendirmek, etkili kararlar alma süreçleri gibi en temel ve gerekli konuları kapsıyor.
Ders Sayısı: 12 Video Eğitimi
Toplam Ders Saati: 1 Saat  1 Dakika 54 Saniye
Problem Çözme ve Karar Verme Eğitimi:
– Katılımcılara olayları daha geniş bir perspektiften değerlendirme ve stratejik düşünme becerilerini geliştirme fırsatı tanır.
– Katılımcılar, karşılaştıkları sorunları daha sistemli bir şekilde analiz etmeyi öğrenirler. Problemlerin temel nedenlerini tanımlama ve anlama konusunda yetenek kazanırlar.
– Farklı çözüm seçenekleri üretme ve bu seçenekleri değerlendirme becerilerini artırır. Katılımcılar, daha yaratıcı ve etkili çözümler bulma konusunda yeteneklerini geliştirirler.
– Problem çözme ve karar verme süreçleri genellikle ekip çalışmasını gerektirir. Eğitim, katılımcılara etkili bir şekilde ekip içinde çalışma ve farklı bakış açılarını bir araya getirme becerisi kazandırır.
– Kararlar alırken ve problemleri çözerken, riskleri etkili bir şekilde değerlendirme ve yönetme yetenekleri gelişir.
– Katılımcılara karmaşık durumları hızlı bir şekilde anlama ve acil kararlar alma konusunda güven kazandırır.
– Problem çözme ve karar verme süreçleri, etkili iletişimi gerektirir. Eğitim, katılımcılara düşüncelerini açık ve etkili bir şekilde ifade etme becerisi kazandırır.
– Problem çözme süreçleri, yaratıcı düşünme ve inovasyonu teşvik eder. Katılımcılar, sıradışı çözümler bulma konusundaki yeteneklerini artırırlar.
– Problem çözme ve karar verme becerilerinin güçlenmesi, iş süreçlerinde ve projelerde daha etkili ve verimli olmayı sağlar.
– Liderlik pozisyonlarında olanlar için liderlik becerilerini güçlendirebilir, çünkü liderlik genellikle etkili kararlar alma ve sorunları çözme yetenekleriyle ilgilidir.

Konuşmacı / Keynote Speaker, Kıdemli Yetişkin Eğitmeni, Yazar, Danışman, Koç
Kurumsal eğitim talebi için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz:

    KVK Aydınlatma metnini
    Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
    İletişim açık rıza metnini