Organizasyonel Gelişim Uygulamaları

Zamana uymanın değil, zamanın önüne geçmenin hayatta kalmak için ön-şart olduğu günümüzde, kurumlar için de durmadan gelişmek, yalın, çevik, öğrenen organizasyonlar haline gelmek yüksek performanslı bir kurum olmanın ilk adımı.
Bunu sağlayabilmek için  ise;
– Net ve her kademeye inmiş mizyon & vizyon
– Buna paralel ve benimsenmiş, davranışa dönüşmüş değerlere
– Bu değer ile kurgulanmış yalın süreçlere & yüksek performanslı davranış biçimlerine
– Çevik bir organizasyon şemasına
– Sürekli gelişen yetkinlik setlerine ihtiyaç vardır.

Nedir?

Organizasyonel gelişim danışmanlığı kurum yüksek performanslı ve zamanın önüne geçebilecek bir yapıya bürünmesinin önündeki engellerin tespit edildiği ve bunları aşmanın aksiyon planlarının çıkarıldığı, başta yöneticilerin ama ağırlıklı tüm şirketin dahil edildiği uzun soluklu bir değişim yolculuğudur.
Sektöre, kurum yapısına, liderlik modeline ve kültüre göre süresi, işleyişi, uygulamaların sıralaması değişmek ile birlikte temelde 3 alanda çalışılır:
– Organizasyonel yapı
– Süreçler
– Yetkinlikle
Bu başlıkların her birinde pek çok farklı kırılım gelişim alanları ve ileride ortaya çıkabilecek sorunlar öngörülerek iyileşme adımları başlatılır.
Koçluk, eğitimler ve atölyeler ile tasarlanan süreç kuruma ve ihtiyaca özgüdür.

Ne İşe Yarar?

– Dışarıdan profesyonel gözlerin kurumdaki olası aksaklıkları görmesini sağlar.
– Kurum içinde güven duygusunu, şeffalığı, açık iletişimi, sorumluluk almayı destekler.
– Sürecin sonunda kurumdaki çalışma memnuniyetini ve iş çıktılarını arttırır.
– Ortak bir hedef ve dil yaratmayı sağlar.
– Yetkinlik gelişimi sağlar.
– Değerlerin yerleşmesini, kadroların buna uyumlanmasını, ortak bir kültürün belirmesini sağlar.
– İş yapış şeklinde olumluluk, takımlarda verimlilik artışı sağlar.
– Gelişen zihniyeti, kurum içi girişimciliği ve daha pro-aktif olmayı destekler.
– Her seviyede liderlik için alan açar.

Neler Yapılabilir?

– Belli bir birim veya kurumun tamamını ele alarak çalışılabilir.
– Her ölçekte kurum, grup şirketler, holdingler veya KOBİler için uygundur.
– Belli bir sorunun çözümü için veya herhangi bir sorun ortada yokken tedbir almak için bu danışmanlık alınabilir.
– Kademeli olarak çalışarak, projelendirilip ihtiyaçlar karşılana karşılana ilerleyebilir.