Eğitim ve kürasyonlarımız hangi yetkinlikleri geliştiyor?

Yaşamın bir parçası olarak gördüğümüz iş hayatında, profesyonel beceri programları ile bireysel gelişim programlarının kişilerin özvarlıklarına yatırım olduğuna inanıyoruz. Herhangi bir alanda kazanılan bir yetkinlik, farkındalık veya gösterilen gelişme, parçası olduğu bütünün tamamını mutlaka etkileyecektir. Bu yaklaşımdan yola çıkarak; tüm gelişim programlarını “bütünsellik” ile ele alıyor, kurumun ve bireylerin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz.
Gelişitirilmeye ihtiyaç duyduğunuz yetkinlikleri seçerek, o yetkinliğin gelişimini hedefleyen eğitim başlıklarımızı keşfedebilirsiniz.
Ya da eğitim başlıklarımızı seçerek hangi eğitim başlığının hangi yetkinliği çalıştırdığını inceleyebilirsiniz.
Başlamak için aşağıdan seçiminizi yapınız: