Kurumsal Kültür ve Dönüşüm Projeleri

İçerik

– Şirketin değerlerini belirlemek
– Değerlere uygun bir misyon ve vizyon ortaya koymak
– Değerleri stratejik önceliklerle ortaya koymak
– Değerlere ve stratejik önceliklere uygun hedefler belirlemek
– Kurum kültürünün temel unsurlarını belirlemek ve gelişim alanlarını ortaya koymak
– Kurum kültürünün taşıyıcılarını tespit etmek
– Belirlenen değerlerin benimsenmesi ve yayılması için iletişimi yönetmek
– Gelişim alanlarını belirlemek ve gelişim planlaması yapmak

Ne İçin?

– Ortak kültür & ortak dil & ortak iş yapma şekli yaratmak
– Çalışanlara kendisini Büyük Takımın Parçası hissettirmek
– Fonksiyonlar arası sinerji yaratmak
– Değerlere uygun yetkinlik setlerini belirlemek
– Yetkinliklerin davranış kriterlerini ortaya çıkarmak
– Davranışların / kararların işin tamamını nasıl etkilediğini kavratmak
– Davranış değişiklikleri için gelişim planlaması yapmak

Metodoloji

– Arama konferansı
– Tasarım odaklı düşünme
– Koçluk metodolojisi
– Hikayeleştirme
– Oyunlaştırma
– Vaka çalışmaları
– Özel tasarım uygulamaları