a

Koçluk Akademisi

Sektörde 12 Yıl
40.000+ saat koçluk
100.000+ saat Gelişim Programı

1
2
3
1
2
3

Vizyonumuz

Yeni çağın bir becerisi olarak koçluk şapkasına sahip ya da sahip olmak isteyen iş insanlarına, hayatlarının her alanında kullanabilecekleri en bütüncül, en güncel koçluk eğitim ve uygulamalarını sunmak.

Misyonumuz

Özgünlüğü değer olarak benimsemiş, uluslararası standartlarda meslektaşlar yetiştirerek meslek saygınlığına ve toplumun iyi oluşuna katkı sağlamak.

İlkelerimiz

21. yüzyılın hız ve işlevsellik ihtiyacına yanıt vermek, koçluğu besleyen disiplinlerdeki güncel gelişmeleri takip etmek, yeni koçluk alanlarının geliştirilmesine öncülük etmek, tüm koçluk ekollerini ve öğretilerini kapsamak, uluslararası standartlarda koçluk etiğini ve yetkinliklerini benimsemek.

Özgünlük Felsefesi

– Tüm ekolleri ve öğretileri kapsamak ve aşmak niyetidir.
– Koçun öncelikle kendisi ile çalışmaya ve kendi zeminini temizlemeye hazır olmasıdır.

Özgün Koçluk

– Kendi ile çalışmaktan ve kendi ile temastan,
– Tek bir ekole, tekniğe ve bakışa saplanmadan, alet çantasına mümkün olduğunca çok öğreti, bilgi ve metot koymaktan geçer.
– Yapılandırılmış ama kalıba sokulmaya çalışılmayan bir süreçtir