Deneyim Atölyeleri

Organizasyonlar ve yöneticileri, gelişimin temininde zaman zaman eğitimler dışında, deneyimi temel alan, davranış değişikliğini amaçlayan duruma özel tasarlanmış, sonuç üretecek atölyelere ihtiyaç duyarlar.

Hangi Durumlarda İşe Yarar?

– Bir sorun veya krizin aşılmasında,
– Durum tespiti yapmak ve derinlemesine anlamak gereken hallerde,
– Değişimin yönetiminde,
– Mevcut durumu geliştirmek ve büyütmek hedeflendiğinde.

Nasıl?

– Sistem kuramı ve Gestalt bakış açısı ile
– Koçluk, mentörlük ve kolaylaştırıcı şapkaları ile
– Oyunlar, yap-bozlar, yarışlar, grup aktiviteleri ve özel tasarım oyuncaklar ile
– Hepsinin temelinde açık iletişimi ve yaratıcılığı teşvik ederek ve potansiyelleri açığa çıkartarak

Kimler İle Yapılabilir?

– Bir departman / ekip üyeleri ile
– Departman / fonksiyon / birim liderleri ile
– Tüm şirket çalışanları ile