a

Deneyim Atölyeleri

Deneyim Atölyeleri

Organizasyonlar ve yöneticileri, gelişimin temininde zaman zaman eğitimler dışında, deneyimi temel alan, davranış değişikliğini amaçlayan duruma özel tasarlanmış, sonuç üretecek atölyelere ihtiyaç duyarlar.

Hangi Durumlarda İşe Yarar?

– Bir sorun veya krizin aşılmasında,
– Durum tespiti yapmak ve derinlemesine anlamak gereken hallerde,
– Değişimin yönetiminde,
– Mevcut durumu geliştirmek ve büyütmek hedeflendiğinde.

Nasıl?

– Sistem kuramı ve Gestalt bakış açısı ile
– Koçluk, mentörlük ve kolaylaştırıcı şapkaları ile
– Oyunlar, yap-bozlar, yarışlar, grup aktiviteleri ve özel tasarım oyuncaklar ile
– Hepsinin temelinde açık iletişimi ve yaratıcılığı teşvik ederek ve potansiyelleri açığa çıkartarak

Kimler İle Yapılabilir?

– Bir departman / ekip üyeleri ile
– Departman / fonksiyon / birim liderleri ile
– Tüm şirket çalışanları ile