Oyun oynamak ciddi bir iştir
ve her zaman bir amacı vardır.

Lego Serious Play kurumlar, takımlar ve bireyler için düşünceyi, iletişimi ve problem çözmeyi kolaylaştıran bir tekniktir. Lego Serious Play yöntemi iş stratejisi, organizasyonel gelişim, psikoloji ve öğrenme gibi alanlarda zengin bir araştırmadan yararlanır. Kurumun, ekibin ve/veya ekip üyelerinin 3 boyutlu metaforik modeli ile:
– Şirket kimliğinin net algılanmasına ve hissedilmesine dayanan,
– Yenilikçi ve dinamik bir strateji geliştirmeyi mümkün kılan,
– Yaratıcı hayal gücünü özgürleştirebileceğiniz bir zemin sunar.

LSP Nedir?

Lego Serious Play, İskandinavya’dan dünyaya yavaş yavaş yayılmaya başlayan, oyunu Akış Teorisi ve Yapısalcılık zemininde iş dünyasının ihtiyacına göre kurgulayan yepyeni, eğlenceli, renkli ve çevik bir metot. Lego Serious Play kurumlar, takımlar ve bireyler için düşünceyi, iletişimi ve problem çözmeyi kolaylaştıran bir tekniktir. LSP yöntemi iş stratejisi, organizasyonel gelişim, psikoloji ve öğrenme gibi alanlarda zengin bir araştırmadan yararlanır ve ‘Ellerimizdeki Bilgi’ kavramına dayanır.Lego Serious Play, kurumun, ekibin ve / veya ekip üyelerinin 3 boyutlu metaforik modeli ile:
– Şirket kimliğinin net algılanmasına ve hissedilmesine dayanan,
– Yenilikçi ve dinamik bir strateji geliştirmeyi mümkün kılan,
– Yaratıcı hayal gücünü özgürleştirebileceğiniz bir zemin sunar.

LSP Ne İşe Yarar?

– Değişimi kolaylaştırır.
– Karmaşıklığı basite indirger.
– Kaotik ve karışık durumlar için genel bakış açısı yaratır.
– Zorluklar karşısında mümkün olabilecek yeni perspektifler kazandırır.
– Olası aksiyonların sonuçlarını öngörebilir.
– İletişime katalizatör olur.
– Ortak anlayışı, genel bakış açısını ve kabulü geliştirir.
– Herhangi bir konu, durum ile ilgili derinlemesine bilgi ve fikir toplar.
– Kavram ve planları uygulanır kılar ve sabitler
– Paylaşılan hedefler, ortak kültür ve vizyon yaratır.

Neler Yapılabilir?

– Stratejik Planlama
– Misyon / Vizyon / Değerler Çalıştayı
– Ekip olma / etkili takım olma
– İletişim çalıştayları
– Değişim yönetimi
– Olası senaryolar karşısında test
– İhtiyaca yönelik kurgulu beyin fırtınası atölyeleri

Hangi Durumlar İçin İdealdir?

-Dinamik stratejik ve aksiyon planları geliştirmede
-Stratejik hazırlık & fikir geliştirmedi
-Yenilikçi potansiyelleri geliştirmede ve serbest bırakmada
-Karışık ve / veya çatışan stratejik, yönetimsel ve organizasyonel rekabetleri & değişimleri çözmede
-Organizasyonel gelişim hedeflendiğinde
-Bir projeyi, temel görevleri ve temel süreçleri planlamada
-Proje başlatmada ve adımları yönetmede
-Büyük değişimlerin ve projelerin simülasyonunda
-Süreç optimizasyonunda
-Yönetim ekiplerinin gelişiminde
-Ekip ve çalışan gelişiminde
-Paylaşılan kimlik, kültür ve değerlerin tanımlanmasında & gelişiminde

Oyun,

-Bireylerin yaratıcı olmaları gereken durumlarda
-İşbirliği gerektiren görevlerde
-Sürekli öğrenme amaçlandığında
-Özellikle karmaşık ve rekabetçi ortamlarda
-En güvenli, hızlı ve eğlenceli araçtır.
-Risk almamızı,
-Düşünülmez durumları hayal edebilmemizi,
-Çok sayıda yeni rol üstlenmemizi sağlar.
-Zaman ve mekan ile sınırlıdır
-Kurallar, anlaşmalar ya da sözleşmelerle yapılandırılır
-Otorite tarafından kontrol edilmez
-Fantezi ve hayal gücüne dayanır
-Her zaman bir ama yöneliktir