a

Satış Akademisi

40+ yıl satış deneyimi

20.000+ saat gelişim süreci tasarımı ile

Şapka Satış & Müşteri Bilimi Akademisi

Satışın farklı kademelerindeki toplam 40 yılı aşkın deneyimimizi, gelişim süreci tasarımındaki toplam 20.000 saati aşkın uzmanlığımızı, perakende, hızlı tüketim, otomotiv, züccaciye, gıda ve içecek, hizmet, bilişim gibi pek çok farklı sektördeki eğitim ve danışmanlık pratiğimizi, en güncel, en kapsayıcı bilimsel kaynaklar ile birleştiriyor, zihniyet, davranış ve dolayısıyla satışta kültürü değiştirmek üzere yola çıkıyoruz.
1
2
1
2

Vizyonumuz

21.yy müşteri & marka ihtiyaçlarına cevap veren en kapsamlı ve güncel içerikleri uygulamalar ile buluşturarak, satış fonksiyonuna yeni bir bakış açısı kazandırmak.

Misyonumuz

Kurumlar / markalar için müşteri bilimini veri biliminin çıktıları ile ele alan, yenilikçi, sürdürülebilir, yeni nesil satış & müşteri ilişkileri kültürleri tasarlamak & oluşturmak.

 • Şapka Satış & Müşteri Bilimi Akademisi
 • Ne Yapar? -
  -
 • – Şapka Satış & Müşteri Bilimi Okulu,
  – Satış geliştirmeyi satış becerilerini geliştirmeye indirgemekten çıkaran
  – Satışı veri analizi, stratejik planlama, uygulamada ustalık, takip & analiz, rakamlarla yönetim, satışa ve ekibe liderlik gibi beceriler ile ele alan
  – Tüm paydaşları, ilgili tüm tarafları, satışın tüm kademelerini ve pozisyonlarını kapsayan
  – İnsan, deneyim, tasarım ve sürdürülebilirlik odaklı
  – Kurum / markanın değerleri, vizyonu ve misyonuna paralel tasarlanan
  – Bütüncül, terzi işi, uçtan uca satış geliştirme programları tasarlar ve uygular.
 • Müşteri ve Veri Bilimini Birleştirmeliyiz?
 • Neden? -
  -
 • – Ulaşım, iletişim ve tüketim hızı müşteriyi hiç olmadığı kadar güçlü kıldı.
  – Müşteri/ tüketicinin bir deneyim ile ilgili haber alma becerisi ve hızı katlanarak arttı.
  – Tüketici davranışları, karar verme süreçleri ve veri analizi hakkında sayısız bilimsel çalışma yapıldı, yapılıyor.
  – Satış artık sadece ürün bilgisi, iletişim ve ikna becerisi veya doğru penetrasyon, fiyat rekabeti ile yapılamıyor.
  – Müşteri artık eşsiz bir deneyim yaşamak ve bu deneyimi tekrarlayabilmek istiyor.
  – Deneyimi müşterinin istediği gibi ve marka kimliği ile uyumlu, tutarlı tasarlayabilen, verileri doğru analiz edebilen, süreklilik gösteren ve hızla değişebilen marka / ürünleri tercih ediyor.
 • Şapka Satış & Müşteri Bilimi Akademisi
 • Nasıl? -
  -
 • Şapka Satış Akademisi’nde tüm gelişim programları:
  Kurumun/ satış verilerinin analizine
  Satış sisteminin, süreçlerin performasına
  Satış takımının yetkinlik gelişim ihtiyaç ölçümlerine göre tasarlanır.
  Gerçekleştirilecek eğitimlerin öncesinde yoğun bir danışmanlık hizmeti ve birlikte üretilen atölyeler vardır.

Yetkinlik Gelişimi

– Akademi’de gelişim programları öncesinde tüm paydaşların dahil edileceği atölyelerdeki çıktılara göre ve katılımcıların da yönlendirmeleri ile ekibe/ kuruma özel danışmanlıkla tasarlanır.
– Eğitim / gelişim programlarına kurum içindeki bilgi ve deneyim, yöneticilerden veya deneyimli kişilerden aktarabilecekleri içerikler mutlaka dahil edilir.
– Satış eğitimleri veren iç eğitmenler ile birlikte çalışmalar yürütülerek, gelişim ihtiyacını içerde karşılayabilmek üzere birlikte eğitim tasarımı da yapılabilir.
– İçeriklerin davranışa dönüşmesi için tüm eğitimler inter-aktif tasarlanır ve mutlaka takip koçlukları ile desteklenir.

Danışmanlık

– Satış gelişim programlarında genelde, birimden ihtiyaç bilgisi gelir ve ona göre gelişim içeriği oluşturulur ve ekibe eğitimler düzenlenir.
– Şapka Satış Akademisi ise, ihtiyacı katılımcıdan, sahadan, rekabetten, rakamlardan, atölye çıktılarından, satış yöneticilerinden, varsa müşteri verilerinden öğrenir.
– Topladığı bilgiler üzerine, gerçek ihtiyaca yönelik inter-aktif bir öğrenme / gelişim süreci tasarlar ve sürecin verimliliğini ölçümleyebilmek için gelişim kriterlerini belirler.
– Şapka Satış Akademisi, asıl danışmanlığı sürecin ve içeriğin tasarımında ve en etkili koçluk & eğitim programının oluşturulmasında ortaya koyar.
– Şapka’da Danışmanlık Hizmeti satıştaki deneyimin koçluk yaklaşımı ile birleştirilmesidir.

Atölyeler

Şapka Satış & Müşteri Bilimi Akademisi, atölye çalışmaları ile satış performansını arttıracak:
– deneyim tasarımını
– strateji ve taktikleri
– süreç optimizasyonunu
– gelişim alanlarını
– aksiyonları ve sorumlularını belirler.
ATÖLYELER:
– Design Thinking Atölyeleri
– Lego Serios Play Atölyeleri
– Müşteri Deneyimi Tasarım Atölyeleri
– Müşteri Segmentasyon Atölyeleri
– Odak Grup Çalışmaları

3 Temel Gelişim Kategorisi

Satış Eğitimleri

Kimler İçin:

Sıcak satış yapan veya yapacak,
Ekip değil satışı yönetmesi beklenen,
0-5 yıl deneyimli satış ekipleri.

Ana Gelişim Alanları:

Satış Becerileri,
Satışta Kendine Liderlik,
Etkin İlişki Yönetimi.

Satış Becerileri

 • Açık İletişimin Gücü
 • Soruların Gücü
 • Satışta Ön-hazırlık
 • İmaj & Algı Yönetimi
 • Farklı Kategori ve
  Sektörlerde Satış
 • Fark Yaratan Sunum
  Teknikleri
 • Etkileme & İkna
 • Başarı Odaklılık
 • Verimli Çalışma
 • Yeni Dünya Müşterisi
 • Satışta Müşteri Deneyiminin
  Rolü
 • Müşteri Davranış Dinamikleri
 • Müşteri Odaklı Mindset
  Geliştirmek

Satışta Kendine Liderlik

 • Stres Yönetimi
 • Bireysel Liderlik
 • Duygusal Zeka
 • Duygusal Dayanıklılık
 • İç motivasyon
 • Güçlü Yönleri Parlatma
 • İlişki Yönetimi
 • Öğrenen Zihniyet & Zihinsel
  Esneklik
 • Düşünce Kalıplarını Kırmak

Etkin İlişki Yönetimi

 • Paydaş Yönetimi İle Fark
  Yaratmak
 • Zor Müşteriler ile Zor
  Diyaloglar
 • Müşteri Odaklı Yaklaşım
 • Takım Çalışması & İşbirliği
 • Yapıcı İlişkiler Kurmak &
  Yönetmek
 • Çatışma Yönetimi
 • Müşteriyi Derinlemesine
  Anlamak
Satış Yönetimi (B2C)

Kimler İçin:

Satışta müşteriye ulaşan ekibi yöneten,
Strateji ve hedef yönetmesi beklenen,
Deneyimli satış yöneticileri.

Ana Gelişim Alanları:

Bireysel Liderlik,
Satışta Liderlik,
Ekibe Liderlik & Koçluk.

Kendine Liderlik

 • Başarı Odaklılık
 • Belirsizlikle Baş Etme
 • Analitik Düşünme
 • Etkili Karar Verme
 • Duygusal Dayanıklılık
 • İç-Motivasyon Yaratma ve
  Sürdürme
 • Gerçekçi İyimserlik
 • Hızlı & Yavaş Düşünme
 • Satışta Game Changer Olmak

Ekibe Liderlik & Koçluk

 • Özgün & Sezgisel Liderlik
 • Performans Yönetimi
 • Yüksek Performanslı Ekipler
  Yaratmak
 • Delegasyon
 • Fark Yaratan Ekip Yönetimi
 • Geliştiren Geribildirim ve
  Takdirin 5 Dili
 • Fark Yaratan Liderlik
 • İletişimde Orkestrasyon
 • Sürdürülebilir Satış
  Performansı Yönetimi
 • Satışta Ortak Vizyon

Satışa Liderlik

 • Etkili Karar Verme
 • Veri Odaklı Düşünme &
  Karar Verme
 • Düşünceyi Tasarlamak
 • Stratejik İşbirliği Geliştirme
 • Yeni Dünyanın Müşterisi
 • Satışta Müşteri Deneyiminin
  Rolü
 • Müşteri Davranış Dinamikleri
 • Hyperfocus on Sale
 • Gündelik Satıştan Strateji
  Geliştirmeye Geçiş
 • Öngörü Avcısı Olmak
 • Satışta Rekabet
Satış Yönetimi (B2B)

Kimler İçin:

Satışta bayi ile çalışan ekibi yöneten,
Bayı, kilit müşteri satışını yönetmesi beklenen,
Deneyimli satış yöneticileri & ekipleri.

Ana Gelişim Alanları:

Kilit Müşteri Yönetimi,
İşbirliği Kurma Geliştirme,
Ticareti & Riski Yönetme.

Kilit Müşteri Yönetimi

 • Dijital Odaklılık ve Veriye
  Dayalı Düşünme
 • Değişim Yönetimi ve İŞ
  Dünyasında Çeviklik
 • Stratejik İşbirliği Yaratma
 • Çeviklik Dünyasında İşbirliği
  Geliştirme
 • Paydaş Yönetimi ile Fark
  Yaratma

İşbirliği Kurma Geliştirme

 • Yapıcı İlişkiler & Kurma
  Yönetme
 • Stratejik İşbirliği Yaratma
 • Çeviklik Dünyasında İşbirliği
  Geliştirme
 • Müzakere Becerileri
 • Çatışma Yönetimi
 • Bayiyi Hizalamak & Yönetmek
 • Rekabeti Okumak & Mavi
  Okyanus Stratejileri
 • Yönetim Birimi Olarak
  Bayinin Güçlendirilmesi
 • Start-up’lardan Öğrenilecek
  10 Satış Dersi
 • “Değer”i Görmek

Ticareti & Riski Yönetme

 • Ticari Bakış Açısı Kazandırmak &
  Ticarileştirmek
 • Bayiler için Finansal Okuryazarlık &
  Rakam Okumanın Önemi
 • Önceliklendirme & Verimlilik
 • Fırsatları Yaratmak & Yakalamak
 • Risk Yönetimi
 • Kar Merkezi Olarak Bayi Yönetimi
 • Veri Analizi & Geribesleme