Değişim Yönetimi Danışmanlığı

İçerik

– Değişim için gerekli ortamı yaratmak
– Değişim sürecinin alt yapısını oluşturmak
– Değişim sürecinin aşamalarını ve aksiyon planlarını belirlemek
– Tüm şirketi değişim sürecinin içine çekmek için
– Değişim elçilerini ve öncü ekipleri belirlenmek
– Şirket yönetiminin değişim sürecindeki katkısın, rolünü ve görevlerini belirlemek
– Kurum içindeki direnç vb. olası tepkileri belirlemek
– Değişime destek sağlamak için çok yönlü bir iletişim sistemi kurmak
– Değişimi, her aşamasında uygulamak
– Değişimin kalıcı hale gelmesini sağlayıcı tedbirler almak

Ne İçin?

– Hızlı değişen dünyada ayakta kalabilmek için
– Değişim sürecindeki belirsizlikleri, muğlaklığı ve karmaşayı yönetebilmek için
– Çalışanları değişim sürecinin bir parçası haline getirebilmek için
– Adaptif bir liderlik gelişim için
– Şirket değerlerine ve stratejisine uyumlu bir değişim yönetimi için
– Güçlü bir deneyim ve etkili araçlarla değişimi ve dönüşümü daha hızlı hale getirmek için

Neler Yapılabilir?

– Arama konferansı
– Çalıştaylar
– Eğitimler
– Tasarım odaklı düşünme
– Koçluk metodolojisi
– Hikayeleştirme
– Oyunlaştırma
– VUCA
– Özel tasarım uygulamalar