Tüm bu hız ve belirsizlik karşısında
en önemli yetkinlik duygusal dayanıklılık.

21.yy insanının tüm bu hız ve belirsizlik karşısında en çok ihtiyaç duyduğu yetkinliklerden biri olarak duygusal dayanıklılık, 2025’in ilk 10 profesyonel yetkinlik listesinde ilk kez yerini aldı.
21.yy bilgi işçileri yaptıkları işlerde anlam bulmayı, kendilerini gerçekleştirmeyi ve bütüne katkı vermeyi hiç olmadığı kadar önemsiyor, ancak günün koşuşturması içinde buna ne zaman ayırabiliyor ne de odaklanabiliyor.
Mutluluk Kulübü atölyeleri ile ise günümüz profesyonelleri iletişimden, ilişki yönetimine, müzakereden çatışma yönetimi becerilerine uzanan geniş bir yelpazede kendilerini fark etmelerini ve en çok zorlandıkları alanlarda duygusal dayanıklılık kazanmalarını sağlıyor.

Nedir?

Tekrar eden min. 2 max 4 ½ günlük oturum ile katılımcıların mutluluk, memnuniyet, iş hayatında mutluluk, davranış- ihtiyaç ilişkisi gibi kavramlara yakından bakmasını sağlayan,
inter-aktif, tüm katılımcıların aktif olarak yer aldığı, yargısız, şeffaf, öğrenmeyi ve gelişmeyi destekleyen oturumlardır.
Gestalt felsefesi ve pozitif psikolojinin temel kuramları üzerine yapılandırılmış, ancak oldukça esnek ve birlikte yaratılan bir sorgulama, fark etme ve aksiyon planlama yolculuğudur.
Tüm katılımcıların söz alabilmesi ve aktif olarak katılabilmesi için max. 16 kişi ile gerçekleştirilir.

Ne İşe Yarar?

– Bireysel mutluluk kavramı üzerinde derinlemesine bakış ve mutluluk seviyesinde artış sağlar.
– Katılımcıların davranışlarının sorumluluğunu almasını sağlar.
– Kurum içi memnuniyetaidiyet skorlarını geliştirir.
– Katılımcıların gerçekçi bir iyimserlik kazanmalarına destek verir.
– Katılımcılara yaşamda anlam bulma ihtiyaçlarını karşılama konusunda cesaret verir.
– Değişime direnci kırar.
– Sabit fikirleri yıkar ve bakış açılarını büyütür.
– Suçlama, itiraz ve pasif dirençleri ortadan kaldırır.
– Hoşgörü ve anlayış kazandırır.
– Ortamdaki keyfi ve yardımlaşmayı artırır.
– İlişkileri güçlendirir ve doğal destek yaratır.

LSP Ne İşe Yarar?

– Değişimi kolaylaştırır.
– Karmaşıklığı basite indirger.
– Kaotik ve karışık durumlar için genel bakış açısı yaratır.
– Zorluklar karşısında mümkün olabilecek yeni perspektifler kazandırır.
– Olası aksiyonların sonuçlarını öngörebilir.
– İletişime katalizatör olur.
– Ortak anlayışı, genel bakış açısını ve kabulü geliştirir.
– Herhangi bir konu, durum ile ilgili derinlemesine bilgi ve fikir toplar.
– Kavram ve planları uygulanır kılar ve sabitler
– Paylaşılan hedefler, ortak kültür ve vizyon yaratır.