Kurumsal dünyada “yetkinlikler” değişiyor!

Değişimi değil, değişimin hızını;
Yetkinlik gelişimini değil, kişinin yatkınlığına göre kariyer planlaması yapmayı konuşmamız gereken bu günlerde,
21.yy’ın kurumsal dünyasında başarılı olmak için sahip olmamız gereken beceriler değişiyor. 

Bazılarına gerek kalmıyor. Yeni olanlarına ise ihtiyaç ve edinme mecburiyeti artıyor.

Öne çıkacak yetkinliklerden bazıları:

  • Öğrenmeyi Öğrenmek

Değişimi değil, hızını konuştuğumuz bir dünyada mevcut beceri ve yetkinliklerimiz önümüzdeki yıllarda da başarımızı sürdürmem- ize yetmeyecek. Bu nedenle pek çok yeni bilgi edinmemiz ve yeni yetkinlik kazanmamız gerekecek. Ve zaman bunlara nasıl yetecek, öğrenme stilimizi bularak pratik ve hızlı öğrenmek mümkün mü?

  • 21.yy’a Duygusal ve Zihinsel Uyum

Geliyor, gelecek derken geldi. Uzay çağının resmen başladığını kabul edebileceğimiz, yapay zeka, arttırılmış gerçeklik, robotlar vs derken teknoloji ile kuşatılmış bir dönemde yaşıyoruz. Değişimin hızı bazen öylesine zorluyor ki, zihinsel ve duygusal sağlıklı olma halimizi korumak ve hızın getirdiği gizli stres ile baş etmeye çalışmak tüm performansımızı zorluyor. Duygusal ve zihinsel olarak nasıl hazırlanabilir, yeniye ve sürekli yenilenene nasıl uyum sağlarız?

  • Gerçekçi İyimserlik

Hayatta iyi şeyler kadar kötü ve cansıkıcı şeyler de olmaya devam edecek. Gelecek bize hoşumuza gitmeyen durumlar hazırladığın- da, yaşadığımız sıkıntılardan güçlenerek çıkmak ve içsel moti- vasyonu yüksek tutmak mümkün mü? Kurumsal dünyada gerçekçi iyimserlik bakışaçısına sahip çalışanlar daha başarılı mı?

  • Liderlikte Sezgisellik & Özgünlük

Önümüzdeki 5 yıl içinde kurumsal dünyadaki çalışanların %75 Y kuşağı olacak. Bu da mevcut iş yapış şekillerimiz zamanın ruhuna uymak zorunda kalacak, kendimiz olmak bile ekiplerimiz başka bir düşünce şeklinin, başka bir kültürün çocukları olacak demek. Lid- erlik becerilerimiz, hem yeni nesle hem de veriden enformasyona geçişin becerilerine uyumlanmak zorunda kalacak. Liderliğin en önemli özelliklerinden biri de görülmeyeni sezmek, kendi özgün liderlik modelini yaratmak mı olacak? Peki zamanın ruhunu yakalamak?

  • Öğrenen Zihniyet

Sonuca odaklanmak ve başarıyı sadece skora indirgemek hem kişinin motivasyonunu yok ediyor hem de süreçteki büyüme ve gelişim fırsatlarını ortadan kaldırıyor. İnsanın ömür boyu gelişebi- leceği, öğrenmenin sonunun olmadığı bilimsel olarak da kanıtlan- mışken, beynin kendi kendini geliştiren kapasitesi üzerine sonsuz çalışmalar yapılmışken öğrenmek bireysel bir zihniyet meselesi, kurumsal boyutta da bir kültürün bir parçasıdır. Bireyler ve kurumlar öğrenen zihniyeti benimseyebilir mi ve nasıl?

  • Zihinsel Esneklik

Zihinsel esneklik kapasitesi, kişinin yaşamın getirdiklerine ve özellikle alışılmışın dışındaki durumlara nasıl tepki vereceğini, süreçleri nasıl yöneteceğini, zorluklar karşısında ne kadar hızla olumlu tepki verebileceğini belirleyen kapasitedir. Sonradan öğrenmek, benimsemek ve geliştirmek mümkün müdür?

  • Düşünceyi Tasarlamak

İnsanı diğer tüm canlılardan ayıran en temel özelliği bilinci yani kendi kendine şahitlik edebilmesidir. Bilinç, zihnin zamanda gez- intiye çıkabilmesi, olaylara ve durumlara dışarıdan bakabilmesidir. Problem ve çatışmaların çözümünde, süreç iyileştirmelerde veya her türlü geliştirme faaliyetinde zihni doğru noktalarda gezdirmek, düşünceyi bir sistematik içinde geliştirmek ise bilinci doğru odaklamak ile mümkündür ve tüm bu süreç kişinin kendisi tarafından tasarlanabilir. Nasıl mı?

  • Yaratıcılık Öğrenilebilir

Genetik yatkınlık kişinin yapabildiği veya otomatik olarak yapa- bildiği, pek çok refleks davranışı belirleyebilir. Ancak genetik olarak yaratıcı olmamak, bu beceriden mahrum kalacağımız anlamına gelmez. Düşünmeyi, fikir üretmeyi, veri toplamayı yaratıcılık formülünde doğru yerlere oturtan herkes yaratıcı olabilir ve çok yaratıcı işler yapabilir, çözümlerine yaratıcılıkla ulaşabilir. Formül mü?