Belirsizliği Yönetmek için Yol Haritası

Yazan: Kemal İslamoğlu

İçinden geçtiğimiz yeni gerçekliğimizde çok daha öne çıkan, belirsizlikle baş edebilme , belirsizliği yönetme ve hatta liderlik kalitemizi belirsizlikte daha da öne çıkarma meselesi tarih boyunca insanlığın en önemli becerilerinden biri olmuştur.

Önceki yazımda bu beceriyi geliştirmenin yolunun Zihin, Beden ve Ruh dengemizi sağlam bir şekilde kurgulayabilmekten geçtiğini belirtmiştim.

Bu yazıda ise biraz daha detaya girmek ve dışarıda yaşadığımız belirsizliğin aslında içerimizde yaşadıklarımızın bir yansıması olduğundan hareketle, nerelere bakmamız ve neleri değiştirmemiz gerektiğine dair bir yol haritası sunmaya çalışacağım.

“ Başkalarında kendimize ait olmayan hiçbir şeyi göremeyiz” C.G.Jung

Yol haritasının en başında Freud’un çağdaşı, ünlü psikolog Carl Gustav Jung’un yukarıdaki bu çok önemli tesbiti var. Buna göre dışarımızdaki dünya içimizin yansıması. İçeride olmayan bir şeyin dışarıya yansıması mümkün değildir diyor. Hatta devamında da “ Dışaırıya bakan kör olur, içine bakan aydınlanır diyor”. Dışımızdaki belirsizliği yönetmek için, içimizdeki belirsizliği yönetmemiz bu yolculuğun temeli. Bunun içinde en yakın olmamız gereken insanı “gerçekten” tanıma yolculuğu için sıklıkla tekrar etmemiz gereken “Ayna” çalışmasını anlamamız lazım. Aile üyelerimiz, arkadaşlarımız, İş yaşamımız ve Toplumda her gün temas ettiğimiz insanlarla ilgili olumlu ve olumsuz fikirlerimiz ve yargılarımızı anlamamız çok kritik. Bu fikir ve yargılar özünde tamamen kendimizle alakalı. Yukarıdaki gruptaki insanların hangi davranışlarından niye rahatsız olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Çünkü bu anlayış bizi temelde yaşam potansiyelimizi gerçekleştirmemizin önündeki en büyük korkuya getiriyor. Korkularımızla yüzleşip onları sürekli sevgiye dönüştürmek en temel çalışmamız olmalı.

Bu dönüştürme ile beraber kolkola girecek ikinci unsursa geçmişte yaşadığımız olaylardaki insanları en önemlisi de o olay içindeki kendimizi affedebilmek. Affedebildiğimiz müddetçe gerçek potansiyelimize yaklaşacağız.

Yolculuğun 3.aşamasında ise Belirsizlik kavramına allttan odun ateşi veren “Bağımlılıklarımız” var. Belirsizlik bizi kim’siz ve ne’siz olmaya zorluyor? Bu yaşamda Gerçek Özgürlük en fazla şeye sahip olmaktan değil, en az şeye ihtiyaç duymaktan geçtiğine göre, korkularımızı sürekli tetikleyen bağımlılıklarımızı iyi anlamamız lazım. Bağımlılıklar kimimiz için kimliklerimiz, bir başkası için materyal unsurlar, güç , ilişkiler , para veya başka insanlar olabilir. Bağımlılıklarımızdan arınabildiğimiz ölçüde an’da kalmak belirsizlikten rahatsız olmamak mümkün hale geliyor.

Yolculuğun devamında ise bizi an’ın dışına çıkaran temel inançlarımızı sorgulamak ve dönüştürmek var.

Söylemesi kolay , uygulaması ve hayata geçirmesi daha da kolay . Zor olan ne derseniz, eski alışkanlıklarınızdan kurtulmaya ne kadar hazır olduğunuz.

Bildiklerinizi unutmaya hazırsanız, unuttuklarınızı hatırlamaya başlayabilirsiniz.

Bu yolculuğu beraberce gerçekleştireceğimiz 4 haftalık “ Belirsizliği Yönetmek” Koçluk grubunda buluşmak dileği ile.

Satın almak ve kayıt yaptırmak için tıklayınız!