Şapka Keynote online platformlarda!

Şapka Keynote online platformlarda!

Fiziksel olarak bir araya gelemediğimiz şu günlerde zihinsel olarak buluşmak ve zenginleşmek için keynote çalışmalarımızın bir bölümünü dijitale taşıdık.

Online platformlara taşıdığımız keynote başlıklarımız:

  • Liderlik Kavramında Neler Değişecek?

Evden çalışma, daha az ofis ortamı, ekiplerin fiziksel olarak bir arada olmaması yeni sistemde liderlere ne gibi sorumluluklar getirecek? Kişisel liderlik, ekip yönetme becerisinden daha fazla aranır hale gelecek. Peki ama nedir kişisel liderlik?

  • Gerçekçi İyimserlik

Başaranlar, yılmadan deneyenler ve yoldaki engellere takılmadan yolda kalanlar arasından çıkar. Bu azmi sağlayabilmek için ise IQdan daha önemli bir özellik olarak iyimserliğin gerekliliği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

  • Hızlı ve Yavaş Düşünmek

2002 Nobel Ekonomi Ödülü kazanmış bir psikolog olan Daniel Kahnemann‘ın kitabında bahsettiği , karar verirken hatalara düşmemize sebep olan nedenlerin izah edildiği eğlenceli ve interaktif bir sunum

  • Akıl Haritalama

Tony Buzan‘ın 70’lerde ortaya attığı yaratıcı düşünme aracını anlamak ve kullanmayı öğreten metodolojinin kullanımı

  • Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri

Karşılaştığımız sorunlara farklı ve yaratıcı yaklaşım mümkün mü? Yaratıcılık, teknik olarak öğrenilebilir mi?

  • İnsan Sarraflığı

Hipokrat’ta Jung’a kadar taşınmış , kendimizi ve diğerlerini çok daha iyi tanıyarak çatışmalara girmeden uzlaşmaya gitmenin kısa yollarını anlatan eğlenceli ve öğretici bir sunum

  • İknanın Psikolojisi:

Robert Cialdini‘nin kitabından hareketle iknanın 4 alanı ve 6 yolunu , Erin Brockovich filminden sahnelerle izah eden bir sunum.