Mental Sağlığımızı Koçlukla Nasıl Koruyabiliriz?

Yazan: Neslihan Erdoğdu

Yapılan araştırmalar, her yıl mental sağlığıyla ilgili durumlar nedeniyle 200 milyondan fazla iş günü ve çalışan üretkenliğinde 16,8 milyar dolar kaybedilmesine neden olduğunu gösteriyor.

Y Kuşağının yarısı ve Z Kuşağının yüzde 75’i geçmişte mental sağlığa bağlı gerekçelerle görevlerini hem gönüllü hem de istemsiz olarak bırakmış. Katılımcıların genelinde bu oran %34 olduğundan Y ve Z kuşaklarında bu durumun daha öncelikli ve önemli olduğunu anlayabiliyoruz. 2025’e kadar iş dünyasının hakim kuşağının Y kuşağı olacağını düşündüğümüzde ise bu durumun iş verenler açısından acil ve önemli düzeyde dikkate alınması gerektiği ortadadır. Günümüzde yaşanan pandemi süreci gerçeğinde de bu durum çok daha ciddiyet ve önem kazanmıştır.

 “Mental sağlığına önem veren şirketler ve bireyler kazanıyor.”

Son bir yıl içinde yaşadığımız belirsizlikler, tehditler, uyarım eksikleri, iş yükü, iş kaybetme riski, yakınlardan uzaklaşma ve duygusal yalnızlık gibi nedenlerle ortaya çıkan mental sağlıksızlık olasılığı üzerine neler yapabiliriz?

Bu durum baş etme açısından kolay ancak bir farkındalık ve yeni eylemler gerektiren bir süreçtir. İnsan kendi sıkıntı ve sorunları içinde burnunun ucundaki çözümleri göremeyecek durumlarda olabilir. Bu yüzden bir dış göz ile bu süreci hızlıca değiştirmek ve hayattan keyif alan bir kişiliğe bürünmek mümkündür. 

  • Şirketlerin bu noktada kurumsal bir çözüm üretmesini beklemeksizin, bireysel olarak son iki hafta içinde yaşanan tepkisizlik, keyifsizlik, isteksizlik, üzgün hissetme hali gibi gözlemlerin verdiği ip uçları dikkate alınmalıdır.
  • İçinizden bir şey yapmak gelmiyor, pek çok şeyi erteliyor ve zorla yapıyorsanız bu durumu bir alarm olarak görmeli ve neler olduğunu anlamaya çalışmalısınız. Alışveriş, yemek gibi pansuman çözümler size zaman kaybettirebilir.
  • Mental sağlığımızın ciddi tehdit altında olduğu şu günlerde destek almak en doğru adım olabilir. İşte tam da bu noktada bir koçtan destek alınabilir.
  • Şirketlerin bu konuyu dikkate alıp kurum kültürünün bir parçası olarak mental sağlık yatırımı yapması, eğitimler vermesi ya da çalışanlarına koçluk aldırması en ideal çözüm olacaktır.

“Mental sağlığımızı koçlukla nasıl koruyabiliriz?”

Mental sağlığımız için bir koç ile çalışmak hem hız hem de etki yaratacak güçlü bir çözüm olacaktır.

  • Bir koç size şunu yapmalısın, bunu yapmamalısın demez ama görüşme sırasında sizin göz ardı ettiğiniz, pek de farkında olmadığınız kaynaklarınızı görmenize yardımcı olur. Öyle cevaplar bulursunuz ki o cevaplar tam da size göredir.
  • Sizin üzerinizde bu kadar etkili olabilecek cevapları sayfalar dolusu kitaplarda ya da başka bir ortamda bulmanız çok uzun sürebilir. Ya da tam da bu konuda yazılmış bir makale bulabilirsiniz ancak öneriler size öyle uzak gelir ki bu durma karşı bir bariyer bile oluşturursunuz. Oysa bir koçluk çalışması ile tam da size uygun olan çözüm ve yolları bulursunuz.
  • Ekiplerinin mutluluğuna ve mental sağlığına önem veren organizasyonlarda üretkenlik, motivasyon ve odaklanmanın arttığı, tükenmişlik ve yetersizlik gibi duyguların ise azaldığını gözlemlenmektedir. Koçluk çalışmalarıyla, daha mutlu, verimli ve huzurlu bir çalışma ortamına sahip olunması mümkündür.

Singapurlu Kishore Mahbubani, “Dünya gezegeninde yaşayan 7 milyar insan artık yüzden fazla ayrı teknede [ülkede] yaşamıyor. Bunun yerine, hepsi aynı teknede 193 ayrı kabinde yaşıyor. Birbirine bağımlı bir dünyada riskler birbirlerinden etkilendikleri için her biri diğerini büyütür” diyor. 7 milyara değilse de kendi etki alanımızdaki tüm diğer insanlara ve kendimize karşı olan sorumluluğumuzla bu konuyu ele almak için ilk ve küçük bir adım ne olabilir?