Bireysel Liderlik
Performansa Liderlik
Ekibe Liderlik

Liderlik modelinin, kurum kültürünün bir izdüşümü olduğunu bilerek, 21.yy temel liderlik becerilerini kuruma, seviyeye ve pozisyonun gereklerine uygun kürasyonla bir gelişim programı olarak sunuyoruz. Liderlik programlarını aşağıdaki başlıklar altında topluyoruz.

Bireysel Liderlik

Performansa Liderlik

Ekibe Liderlik