Zihinsel Esneklik Nasıl Geliştirilir

Zihinsel Esneklik Nasıl Geliştirilir

...

Eğitim Hakkında

Bu eğitimin ardından katılımcılar;
 • Beynin çalışma prensiplerini kavrayacak,
 • Nöroplastisite ve öğrenme ilişkisini kavrayacak
 • Öğrenmede istenen zorluğun ne olduğu öğrenecek
 • Konfor alanında çıkmaya ve denemeye istekli olacaktır.

Eğitim İçeriği

 • Zihin Esner mi?
 • Beyin ve Öğrenme (Öğrenmenin Nörobilimsel Yapısı)
 • Öğrenmede Duygular ve Limbik Sistem
 • Nöroplastisite ve Nörogenesis
 • Beden ve Zihin İlişkisi
 • Öğrenmenin Zihinsel Yapısı
 • Konfor Alanından Çıkmak
 • Gelişimi Nereye Konumlamalı
 • Bardağın Neresi Dolu?
 • Denemeden Bilemezsin!
 • Zihinsel Esnekliğin 5 Boyutu
 • Zihinsel Esnekliği Geliştiren Faktörler
 • Öğrenmede İstenilen Zorluk ve Yüzde 85 Kuralı
 • Akış ve Öğrenme
 • Öğrenme – Dikkat – Odak
Bilişsel Yetkinlikler:
Aktif Öğrenme, Analiz, Dijital / Teknolojik Okuryazarlık,Eleştirel Düşünme, Muhakeme,Öğrenme Stratejileri, Yenilikilik & İnovatif Olma
Sosyal Yetkinlikler:
Duygusal Yetkinlikler:
Esneklik
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini