Sinan Gibi Düşünmek

Sinan Gibi Düşünmek

...

Eğitim Hakkında

Kimler İçindir: Her seviyeden yönetici ve yönetici adayları içindir.
Ne Sağlar: Tarihten gelen bir perspektif ile sistemsel düşünme aracı sunar.
Neyi Değiştirir: Hem duygusal hem de rasyonel becerileri geliştirir, bütüncül bir liderlik anlayışı oluşturur.
Ne Gibi Durumlarda İşe Yarar: Kriz yönetimi de dahil tüm liderlik gerektiren durumlara hazırlanmayı sağlar.

Eğitim İçeriği

Hazırlanıyor

Bilişsel Yetkinlikler:
Analiz, Fikirleştirme,Muhakeme, Planlama, Problem Çözme, Soyut Düşünme,Stratejik Düşünme, Sürekli Gelişim ve Öğrenme, Yaratıcılık
Sosyal Yetkinlikler:
Değişime Öncülük Etme, Sosyal Etkileme
Duygusal Yetkinlikler:
Belirsizlik / Stres Yönetimi, Diğerlerine Bağlılık, Esneklik, İç Motivasyon, Öz-Denetim / Kendine Liderlik, Özgünlük
    KVK Aydınlatma metnini
    Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
    İletişim açık rıza metnini