Performans Yönetimi

Performans Yönetimi

...

Eğitim Hakkında

 • Performans yönetimi ile ilgili yaklaşımları tanıyacak
 • Performans yönetim sisteminin bütüne olan katkısını uygulamalı olarak görecek
 • Performans yönetim sistemlerini tümünü ve aralarında ki farkı çalışacak
 • Performans yönetiminin çalışanların gelişimi ve motivasyonuna etkisini görecek
 • Yüksek performans için etkili bir sistemin özelliklerini anlayacaktır

Eğitim İçeriği

 • Performans yönetimi nedir ve ne işe yarar?
 • Performans yönetim sistemleri
 • Performans yönetimi ile ilgili temel kavramlar
 • KPI mı OKR mi?
 • Performansı ölçmenin önemi
 • Hedef belirleme ve sık karşılaşılan hedef problemleri & performans değerlendirme hataları
 • Geri ve ileri bildirim
 • Performans değerlendirme ile öğrenme ve kariyer planlama ilişkisi
 • Performans değerlendirme ile ücret, ödül, yaptırım kararları arasındaki ilişki
 • Performans değerlendirme sisteminin iş hukuku boyutu
Bilişsel Yetkinlikler:
Başarı Odaklılık, Verim Odaklılık
Sosyal Yetkinlikler:
Başkalarına Liderlik, Başkalarını Geliştirme, İletişim Becerisi, Sosyal Etkileme
Duygusal Yetkinlikler:
Empati
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini

  Diğer Eğitmenler

  Sorry, no posts matched your criteria.