Mülakat Teknikleri Eğitimi

Mülakat Teknikleri Eğitimi

...

Eğitim Hakkında

Bu eğitimin ardından katılımcılar;
– İşe alım sürecinin nasıl yapıldığını,
– İşe alımın şirket stratejisiyle ve hedefleriyle ilişkisini
– Aday seçme sürecinde nelere dikkat edeceklerini,
– Yetkinlik bazlı mülakatı ve
– Karşısındaki kişiyi tanımak için temel teknikleri öğrenerek daha başarılı bir mülakat süreci yönetecektir.

Eğitim İçeriği

– İşe Alım Süreci
– İşe Alım Kriterlerinin Belirlenmesi
– Yetkinlik ve Yatkınlık
– İşe Alımda Değerlendirme Araçları ve Kullanımı
– Mülakat Türleri
– Mülakata Hazırlık Aşaması
– Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
– STAR Tekniği
– İş Görüşmelerinde Soru Türleri
– İnsanı Tanıma Sanatı
– Beden Dili, Ses ve Kelimeler
– Sosyal Stiller
– TA Benlik Durumları
– Mülakatlarda Ön Yargılar
– Mülakatlarda Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler
Bilişsel Yetkinlikler:
Analiz, Problem Çözme, Stratejik Düşünme, Zaman / Kaynak Yönetimi
Sosyal Yetkinlikler:
Başkalarına Liderlik, İletişim Becerisi, İlişki Kurma, Organizasyonel Farkındalık
Duygusal Yetkinlikler
Değerlerine Bağlılık, Duygusal Zeka, Empati, Esneklik, Özgünlük, Öz-Denetim / Kendine Liderlik
    KVK Aydınlatma metnini
    Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
    İletişim açık rıza metnini