Mindfulness (Bilinçli Farkındalık)

Mindfulness (Bilinçli Farkındalık)

...

Eğitim Hakkında

Yapılan araştırmalara göre, uyanık olduğumuz zamanın %47’sinde dikkatimiz yaptığımız şeyde değil. Bu da, temelde yaptığımız her ne ise onun bir tarafının eksik kalması ve en sevdiğimiz şeyi yapıyor bile olsak bir şekilde yeterince keyif alamamamız sonucunu doğuruyor.
 • Bilinç ve zihin kavramlarına daha yakından bakarak, zihinlerinin daha fazla farkına varacak
 • Akışta kalmayı ve sorunlara, durumlara, konulara bilinçli bir farkındalık ile bakmayı öğrenecek
 • Hem iş kalitelerini hem de o işten aldıkları tatmini arttırmanın yollarını kavrayacaktır.

Eğitim İçeriği

 • Farkındalık / bilinçli farkındalık nedir?
 • Neden öğrenmem gerekir?
 • Zihnin zamanda ve mekanda yolculuğu
 • Bilinçli farkındalığa giden süreç & tutumlar
 • Daha fazla anda kalabilmek için kişisel stratejiler geliştirmek
 • Dikkat ve farkındalık egzersizleri
Bilişsel Yetkinlikler:
Soyut Düşünme
Duygusal Yetkinlikler:
Belirsizlik / Stres Yönetimi, Dayanıklılık / Yılmazlık, Duygusal Zeka, Esneklik, İyimserlik, Öz-denetim / Kendine Liderlik
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini

  Diğer Eğitmenler

  Sorry, no posts matched your criteria.