Merak

Merak

...

Eğitim Hakkında

Bu eğitimin ardından katılımcılar,
– Merakın biyolojik ve tarihsel olarak neden var olduğunu anlayacak
– Merakın 21. Yüzyılda neden çok önemli bir yetkinlik haline geldiğini görecek
– Meraklı olmanın iş ve özel hayattaki faydalarını bilecek
– Merakın yaratıcılık, eleştirel düşünme, hayal gücü ve öğrenme ile bağını fark edecek
– Nasıl daha meraklı olabileceğine dair yöntemler ve yaklaşımlar öğrenecektir.

Eğitim İçeriği

– Merak Nedir?
– Meraklı Olmanın İş ve Özel Hayattaki Faydaları Nedir?
– Meraklı Olmak Ne Değildir?
– Merakı Nasıl Açığa Çıkarabilirsiniz?
– Doğuştan Sahip Olduğunuz Bir Güç Olarak Merakı Nasıl Daha Etkili Kullanabilirsiniz?
– Merakı Geliştirecek Bir Kültür Nasıl Yaratılır?
– Merak ve Derin Bir Merak Arasındaki Fark
– Merakın Öğrenme Çevikliğine Katkısı
– Merak ile Yenilikçiliği ve Yaratıcılığı Geliştirmek
– Merak Duygusal Zekayı Nasıl Geliştirir?
– Meraklı Olmak İletişim Becerilerinizi Nasıl Geliştirir?
– Merak Eleştirel Düşünme Becerisini Nasıl Geliştirir?
– Meraklı Sorular Sorma Uygulaması
Bilişsel Yetkinlikler:
Aktif Öğrenme, Başarı Odaklılık, Eleştirel Düşünme, Öğrenme Stratejileri, Problem Çözme, Stratejik Düşünme, Sürekli Gelişim ve Öğrenme, Yenilikçi & İnovatif Düşünme
Sosyal Yetkinlikler:
Çeşitliliği Kapsama, Değişim Yönetimi, Değişime Öncülük Etme, Girişimcilik & İnisiyatif Kullanma,
Duygusal Yetkinlikler
Belirsizlik ve Stres Yönetimi, Dayanıklılık ve Yılmazlık, Duygusal Zeka, Empati, Esneklik, İç – Motivasyon, İyimserlik, Öz-Denetim / Kendine Liderlik, Özgünlük
    KVK Aydınlatma metnini
    Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
    İletişim açık rıza metnini