Koçvari Liderlik

Koçvari Liderlik

...

Eğitim Hakkında

Bu eğitimin ardından katılımcılar;
– Liderliği ve liderlik yetkinliklerini tanıyacak
– Koçluk ile ilgili temel kavramları, ilke ve prensiplerini görecek
– Liderlik becerilerini geliştirmek için kendisiyle çalışmaya heveslenecek
– İletişim, soru sorma, dinleme gibi temel koçluk becerilerini kullanabileceklerdir.

Eğitim İçeriği

– Liderlik nedir
– Liderlik becerileri nelerdir
– Yeni nesil liderlik yaklaşımları
– Bir liderlik aracı olarak koçluğun tanımı ve süreci
– Koçluk süreci ve Şapka özgün koçluk modeli
– Koçluk yetkinlikleri ve prensipleri zihniyeti
– İnsan ihtiyaçları – ihtiyaç davranış modeli
– Değerlerin, Duyguların, İnançların Gücü
– Duygusal okur yazarlık
– İletişim temelleri ve koçluk iletişimi
– Soruların gücü ve koçluk soruları
– Drama üçgeninden iletişimde yetişkin tutuma
– İşbirliği yaratmak için ikna edici iletişim
– İletişim zehirleri
– Dinlemenin 4 seviyesi
– Dinlemenin engelleri
– Yargısız ve empatik dinleme
– Gelişen ve geliştiren liderlik
– Etkili geribildirim verirken koçluktan faydalanmak
– Teşekkür ve takdirin gücü
– Ekibin kişisel gelişim planı hazırlamasına liderlik
Bilişsel Yetkinlikler:
Aktif Öğrenme, Analitik Düşünme, Analiz, Başarı Odaklılık, Eleştirel Düşünme, Fikirleştirme, Muhakeme, Planlama, Problem Çözme, Soyut Düşünme, Stratejik Düşünme, Sürekli Gelişim ve Öğrenme, Verim Odaklılık, Yaratıcılık, Yenilikçilik & İnovatif Olma, Zaman / Kaynak Yönetimi
Sosyal Yetkinlikler:
Başkalarına Liderlik, Başkalarını Geliştirme, Çatışma Yönetimi, Çeşitliliği Kapsama, Değişim Yönetimi, Değişime Öncülük Etme, Girişimcilik & İnisiyatif Alma, İkna Yeteneği, İletişim Becerisi, İlişki Kurma, Organizasyonel Farkındalık, Sosyal Etkileme, Takım Çalışmasına Yatkınlık
Duygusal Yetkinlikler:
Belirsizlik / Stres Yönetimi, Dayanıklılık / Yılmazlık, Değerlerine Bağlılık, Duygusal Zeka, Empati, Esneklik, İç-Motivasyon, İyimserlik, Öz-denetim / Kendine Liderlik, Özgünlük
    KVK Aydınlatma metnini
    Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
    İletişim açık rıza metnini