Kişisel Liderlik Becerileri

Kişisel Liderlik Becerileri

...

Eğitim Hakkında

 • Kendi güçlü ve gelişime açık yanlarını tanıyacak
 • Davranışlarının arkasındaki ihtiyaçlarını fark edecek
 • Değerlerine uygun yaşamak için yapması gerekenler üzerine çalışacak
 • Kişisel bir gelişim planı hazırlayacaktır.

Eğitim İçeriği

 • Farkındalık ve kendini fark etme
 • Kişisel SWOT ile güçlü ve gelişime açık yanlarını tanıma
 • Hayatımdaki kimliklerim ve rollerim
 • Duygusal zekanın 5 boyutu (kısaca)
 • İlişki ve iletişim yönetimi
 • Davranış buzdağı – İhtiyaç davranış ilişkisi
 • Değer çalışması
 • İçsel motivasyon kaynaklarını keşfetmek
 • Kişisel vizyon ve hedef çalışması
 • Kimlik ve rollerine uygun davranabilmek
Bilişsel Yetkinlikler:
Karar Verme, Planlama, Yaratıcılık
Sosyal Yetkinlikler:
Çatışma Yönetimi, Çeşitliliği Kapsama, Girişimcilik & İnisiyatif Alma, İlişki Kurma
Duygusal Yetkinlikler:
Belirsizlik / Stres Yönetimi, Dayanıklılık / Yılmazlık, Değerlerine Bağlılık, Duygusal Zeka, Empati, Esneklik, İç-Motivasyon, İyimserlik, Öz-denetim / Kendine Liderlik, Özgünlük
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini

  Diğer Eğitmenler

  Sorry, no posts matched your criteria.