Kapsayıcı Liderlik

Kapsayıcı Liderlik

...

Eğitim Hakkında

Bu eğitimin ardından katılımcılar,
 • Liderlik pozisyonunda olan veya bu pozisyona aday olanların etkilerini kısa sürede ekiplerine ve iş sonçularına yansıtabilmelerini sağlamak
 • Kendilerini ve çalışanlarını daha bütüncçül bir gözle görebildikleri için herkese uyan te bir plan yerine herkes için ayrı ayrı olacak ama bütüne hizmet edecek daha güçlü modeller geliştirebilecektir.

Eğitim İçeriği

 • Çeşitlilik
 • Kapsayıcılık
 • İnsanı Anlamak
 • Liderlik Stilleri
 • Liderlerin Görevleri
 • Organizasyonda Anlam Yaratmak
 • Organizasyondan Akış Yaratmak
 • Yüksek Performanslı Organizasyonlarda Liderin Tanımı
 • Dijital Çağda Liderliğin Gereklilikleri
 • Liderliğin Haritası ve Pusulası
 • Gelişime Açıklık
 • V.U.C.A Dünyası
 • Liderlik Stilimizi Neden Değiştirmeliyiz?
 • Liderlikte Koçluk Becerileri
 • Belirsizliği Yönetmek
 • Esneklik
Bilişsel Yetkinlikler:
Aktif Öğrenme, Analitik Düşünme, Analiz, Başarı Odaklılık, Dijital / Teknolojik Okuryazarlık, Eleştirel Düşünme, Fikirleştirme, Muhakeme, Problem Çözme, Soyut Düşünme, Stratejik Düşünme, Sürekli Gelişim ve Öğrenme, Verim Odaklılık, Yaratıcılık, Yenilikçilik & İnovatif Olma, Zaman / Kaynak Yönetimi
Sosyal Yetkinlikler:
Başkalarına Liderlik, Başkalarını Geliştirme, Çatışma Yönetimi, Değişimi Yönetme, Değişime Öncülük Etme, Girişimcilik & İnisiyatif Alma, İkna Yeteneği, İletişim Becerileri, Müşteri Odaklılık, İlişki Kurma, Organizasyonel Farkındalık, Sosyal Etki, Takım Çalışmasına Yatkınlık, Sosyal Yetkinlikler
Duygusal Yetkinlikler
Belirsizlik / Stres Yönetimi, Dayanıklılık / Yılmazlık, Değerlerine Bağlılık, Duygusal Zeka, Empati, Esneklik, İç Motivasyon, İyimserlik, Öz Denetim / Kendine Liderlik, Özgünlük, Duygusal Yetkinlikler
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini