Fark Yaratan Alışkanlıklar

Fark Yaratan Alışkanlıklar

...

Eğitim Hakkında

Bu eğitimin ardından katılımcılar;
 • Günlük rutinlerinde yaptıkları değişikliklerin iş sonuçlarına etkilerini fark edecek,
 • Daha etkili ve başarılı bir iş hayatı için yeni alışkanlıklar kazanmanın yollarını öğrenecek,

Yaşamda prensipler, tutumlar ve güçlü alışkanlıkların sonuçları nasıl değiştirdiğini görerek kendi hayatlarında da değişim yaratmak için motivasyon kazanacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • Alışkanlıklar ve etkileri
 • Duygu – düşünce ve tutumlar seti
 • Liderlik ve bireysel liderlik tanımı ve ilişkisi
 • Çözüm odaklı yaklaşım
 • Gelişim zihniyetinde olmak
 • “Etkili insanların 7 alışkanlık’ına” dair:
  • Proaktif olmak:
   • İnisiyatif almak,
   • Girişimci zihniyet ve sorumluluk almak
  • Sonunu düşünerek başlamak:
   • Stratejik bakış açısıyla planlamak ve harekete geçmek
  • Önem ve öncelik sıralaması yapmak:
   • Tüm kaynakları en etkili şekilde kullanmak
  • Kazan – kazan ilkesiyle düşünmek:
   • Yukarıdan ve dışarıdan bakarak tüm paydaşların kazançlarını gözetmek
  • Anlamaktan anlaşılmaya geçiş:
   • Empati ve derin dinlemeyle söylenmeyeni duymak
  • Sinerji yaratmak:
   • Stratejik işbirlikleri kurmak ve geliştirmek
  • Baltaları bilemek:
   • Sürekli gelişim için gelişim alanlarını belirlemek ve sürekli öğrenmek
Bilişsel Yetkinlikler:
Aktif Öğrenme, Analitik Düşünme, Başarı Odaklılık, Karar Verme, Öğrenme Stratejileri, Planlama, Problem Çözme, Stratejik Düşünme, Sürekli Gelişim ve Öğrenme, Verim Odaklılık, Zaman / Kaynak Yönetimi
Sosyal Yetkinlikler:
Başkalarına Liderlik, Çatışma Yönetimi, Değişim Yönetimi, Değişime Öncülük Etme, Girişmicilik & İnisiyatif Kullanmak, İletişim Becerisi, İlişki Kurma
Duygusal Yetkinlikler:
Belirsizlik / Stres Yönetimi, Empati, İç – Motivasyon, Öz – Denetim / Kendine Liderlik,  Özgünlük
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini