En Büyük Yatırım Psikolojik Sermaye

En Büyük Yatırım Psikolojik Sermaye

...

Eğitim Hakkında

Şimdi ise, yaşam her kimlikte öylesine zorluyor ve öylesine çok yoruyor, tüketiyor, belirsizliği yönetmekte zorluyor ki insan duygusal sermayesini gözden geçirmek zorunda kalıyor.
Mutlu sonlar masallarda, yüzde yüz güvenlik ise sadece dileklerde kalıp sağlık ile ilgili, ekonomik, sosyal ve kişisel konular zorladıkça kendine yatırım yapmak zorunda kalıyor.
Yılmazlık, gerçekçi iyimserlik, kişisel bütünlük, umut, şükür gibi pozitif duygular, bilinçli farkındalık (mindfulness), kişisel bütünlüğü sağlamak ve korumak, yetişkin tutumunu benimsemek bu sermayenin ise en temel parçalarını oluşturuyor. Öğrenilebilir mi?
 • Son dönemlerde yönetmekte en çok zorlandıkları konuyu fark edecek, bu konuda yapabilecekleri şeyleri gözden geçirecek
 • Psikolojik sermaye kavramı ile tanışıp, duygusal iyi-oluşlarına yatırım yapmaları gerektiğini kavrayacak
 • Bunun kişinin alması gereken bir sorumluluk olduğunu anlayacak
 • Kendi duygusal sermayelerine nasıl yatırım yapabileceklerini öğrenecekler.

Eğitim İçeriği

 • Günümüz koşulları geçen yüzyılınkinden daha mı zor?
 • Pozitif psikoloji bireylerin yaşam kalitelerine (iyi oluş hallerine) nasıl destek verir?
 • Zorluklar karşısında 3 şekilde tepki veririz
 • İyi oluş (well-being / esenlik) için psikolojik sermaye
 • Duygusal sermayenin bileşenleri
 • Duygusal yılmazlık geliştirilebilir bir yetkinliktir
 • Gerçekçi iyimserlik neden öğrenilmeli?
Bilişsel Yetkinlikler:
Yaratıcılık
Sosyal Yetkinlikler:
Başkalarına Liderlik, Çatışma Yönetimi, İlişki Kurma, Takım Çalışmasına Yatkınlık
Duygusal Yetkinlikler:
Belirsizlik / Stres Yönetimi, Dayanıklılık / Yılmazlık, Duygusal Zeka, Empati, Esneklik, İç-Motivasyon, İyimserlik, Öz-denetim / Kendine Liderlik, Özgünlük
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini

  Diğer Eğitmenler

  Sorry, no posts matched your criteria.