Duygusal Zeka

Duygusal Zeka

...

Eğitim Hakkında

 • Duygusal zekanın önemini fark edecek
 • Duyguları ve duygusal yetkinlikleri tanıyacak
 • Kendilerinin ve diğerlerinin duygularını tanımak için neler yapmaları gerektiklerini öğrenecek
 • İlişkilerinde daha empatik bir yaklaşım sergilemek için harekete geçecek ve​
 • Duyguları zekice kullanabilecektir!​

Eğitim İçeriği

 • Çoklu Zeka Kuramı​
 • Duygusal Zekanın Özellikleri​
 • Sosyal Zeka ​
 • İhtiyaç – Davranış İlişkisinde Duyguların Yeri​
 • Birincil ve İkincil Duygular​
 • Duygusal Özbilinç​
 • Duygusal Zeka Nasıl Geliştirilir?​
 • İş Yaşamında Duygular​
 • Olumsuz Duygularla Başa Çıkabilmek
 • Duyguları Okuma, Dinleme ve Duyma​
 • Empati ve Sempati İlişkisi​
 • Empatinin Bileşenleri​
 • Empati Nasıl Geliştirilir?​
 • Empatik İletişim​
 • Örnek Uygulamalar ve Vaka Çalışmaları
Sosyal Yetkinlikler:
Başkalarına Liderlik, Çatışma Yönetimi, Çeşitliliği Kapsama, İlişki Kurma, Müşteri Odaklılık
Duygusal Yetkinlikler:
Belirsizlik / Stres Yönetimi, Dayanıklılık / Yılmazlık, Değerlerine Bağlılık, Duygusal Zeka, Empati, Esneklik, İç-Motivasyon, İyimserlik, Öz-denetim / Kendine Liderlik
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini