Düşünceyi Tasarlamak

Düşünceyi Tasarlamak

...

Eğitim Hakkında

Düşündüğümüzü sandığımız zamanların bir kısmında o konuya dair fikrimizi destekleyecek argümanlar arar, duygumuzu güçlendirecek deliller toplar, bazen duygusal geviş getirir, bazen de tüm öğrenilmişliklerimizi gerçekmiş gibi tekrar tekrar zihnimizden geçiririz.
Vesvese, endişe, yargı ve ön-yargılarımızı problemlerin çözümüne katmadan düşünceyi bir uçtan bir uca tasarlamak, adım adım düşünmek ise öğrenilebilir bir beceridir.
 • Düşünme şekillerini fark edecek
 • Otomatik / refleks kararlarını gözden geçirecek
 • Problem ve çözümü düşünmenin farkını fark edecek
 • Deneyim tasarlayabilir
 • Fikirleri test edebilir
 • Çözümleri birleştirip idealize edebilir
 • Bir durum / olay karşısında adım adım düşüncelerini tasarlayabilir hale geleceklerdir.

Eğitim İçeriği

 • İnsan ne / neyi düşünür?
 • Düşünmek nedir?
 • Yanlış düşünmenin bedelleri
 • Düşünce tasarımına uygun zihniyete gelmek
 • Düşünce tasarımının adımları
 • Double Diamond Modeli
 • Keşfet / Tanımla / Tasarla / Uygula
 • Seçenek yarat / Seçim yap
 • Düşünce tasarımı araçları
Bilişsel Yetkinlikler:
Aktif Öğrenme, Analitik Düşünme, Analiz, Başarı Odaklılık, Eleştirel Düşünme, Fikirleştirme, Karar Verme, Muhakeme, Stratejik Düşünme, Sürekli Gelişim ve Öğrenme, Yaratıcılık, Yenilikçilik & İnovatif Olma
Sosyal Yetkinlikler:
Çeşitliliği Kapsama, Değişim Yönetimi, Değişime Öncülük Etme, İletişim Becerisi, İlişki Kurma, Müşteri Odaklılık
Duygusal Yetkinlikler:
Belirsizlik / Stres Yönetimi, Empati, Esneklik, İyimserlik, Özgünlük
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini