Dijital Dönüşüm ve Yeniliğe Adaptasyon

Dijital Dönüşüm ve Yeniliğe Adaptasyon

...

Eğitim Hakkında

 • Dijitalleşmeye ve dijital dönüşüme farklı bir pencereden bakacak,
 • Dijitalleşmenin temel kavramlarını tanıyacak
 • Dijitalin insan odağını fark edecektir.

Eğitim İçeriği

 • Dijitalleşme ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar​
 • Dijitalleşme neden sadece zorunluluk değil, aynı zamanda gerekli ve faydalı​
 • Neler dijitalleşiyor? Oyunu değiştiren teknolojiler​
 • Değişim neden geçen yüzyıla ait bir stratejidir?​
 • Değişimin evreleri ​
 • Kısıtlayıcı düşünceleri keşfetmek, örneklemek ve yer değiştirmek​
 • Geleceğin yetkinlikleri​
 • Dijital liderliğin boyutları​
 • Dijital okuryazarlık
Bilişsel Yetkinlikler:
Aktif Öğrenme, Analitik Düşünme, Analiz, Dijital / Teknolojik Okuryazarlık, Eleştirel Düşünme, Karar Verme, Muhakeme, Planlama, Problem Çözme, Soyut Düşünme, Stratejik Düşünme, Yaratıcılık
Sosyal Yetkinlikler:
Değişim Yönetimi, Değişime Öncülük Etme
Duygusal Yetkinlikler:
Esneklik, Özgünlük
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini