Design Thinking

Design Thinking

...

Eğitim Hakkında

 • Yaratıcılığın önündeki bariyerleri fark edebilecek
 • Düşünce verimliliğine giden yolda öz değerlendirme yapabilecek
 • Derin empati ve derin anlayış geliştirme kavramlarını tanımlayabilecek
 • Doğru soruları sorabilmek konusunda farkındalık geliştirebilecek
 • Design Thinking yaklaşımını yakından tanıyacak
 • Design Thinking yaklaşımının temel uygulamalarını kendi süreçlerinde kullanabilecek
 • Design Thinking ve iş çıktılarının bağlantısını kurabilecek

Eğitim İçeriği

 • Zihinsel bariyerleri yıkmak
 • İnsanı tanımak için duyguları anlamak
 • Deneyim ve deneyim tasarımı kavramları
 • Empati Kurma Adımı
  • İnsanı anlamak
  • Derin Empati kavramı
  • Demografiden psikografi ve davranışsal yaklaşıma geçiş
 • Tanımlama Adımı
  • Somut ve soyut verileri içgörülere dönüştürmek
  • Problemleri analitik olarak çerçevelendirmek
  • HMW (How Might We) Questions
 • Fikir Üretme Adımı
  • İnsan odaklı fikir geliştirme yaklaşımları
  • Çapraz fikir geliştirme
  • Geribildirim ve kritik verme/alma
 • Prototipleme Adımı
  • Ürün testi vs. fikir testi
  • Prototip türleri, özellikleri, kullanım alanları
  • MVP (Minimum Viable Product) geliştirme
 • Test Etme Adımı
  • İterasyonlar ile öğrenmek
  • Early Adopter kavramı
  • Temel düzey görüşme teknikleri
 • Design Thinking, Lean Startup ve Agile bağlantısı
 • Başarılı Design Thinking uygulamaları
Bilişsel Yetkinlikler:

Aktif Öğrenme, Analitik Düşünme, Analiz, Başarı Odaklılık, Eleştirel Düşünme, Fikirleştirme, Karar Verme, Muhakeme, Öğrenme Stratejileri, Planlama, Problem Çözme, Soyut Düşünme, Stratejik Düşünme, Sürekli Gelişim ve Öğrenme, Verim Odaklılık, Yaratıcılık, Yenilikçilik & İnovatif Olma, Zaman / Kaynak Yönetimi

Sosyal Yetkinlikler:

Başkalarına Liderlik, Çatışma Yönetimi, Çeşitliliği Kapsama, Değişim Yönetimi, Değişime Öncülük Etme, Girişimcilik & İnisiyatif Kullanma, İletişim Becerisi, İlişki Kurma, Müşteri Odaklılık, Organzasyonel Farkındalık, Takım Çalışmasına Yatkınlık

Duygusal Yetkinlikler:
Belirsizlik / Stres Yönetimi, Duygusal Zeka, Empati, Esneklik, Öz-Denetim / Kendine Liderlik
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini