Değişimi Anlamak ve Yönetmek

Değişimi Anlamak ve Yönetmek

...

Eğitim Hakkında

 • VUCA dünyasını kavrayacak
 • Hızlı dönüşüme ayak uydurabilmek için yeni yaklaşımlar kazanacak
 • Uyum yetkinliğini geliştirecek
 • Etkili ve değişime liderlik eden uyumu fark edece
 • Zihinsel esnekliğin ve öğrenme çevikliğinin ne olduğunu öğrenmede çevik olmanın yollarını görecek
 • Yaratıcı problem çözme becerisini tanıyacak ve çok boyutlu düşünecektir.

Eğitim İçeriği

 • VUCA Dünyası
 • Değişimin Paradoksal Teorisi
 • Karmaşayı kaostan ayırmak
 • VUCA’ya karşı VUCA
 • Akış ve yetkinlik gelişimi
 • Değişimde pozitif tutumu geliştirmenin yolları
 • Belirsizliği yönetmek için ipuçları
 • Adaptasyon ve kendine liderlik
 • Herkes uyumlanır, bazıları güçlenir
 • Zihinsel esneklik ve öğrenme çevikliği
 • Her anı bir öğrenme fırsatına çevirmek
 • T tipinden E tipi insana dönüşüm
 • Yaratıcı problem çözme teknikleri
Bilişsel Yetkinlikler:
Aktif Öğrenme, Başarı Odaklılık, Stratejik Düşünme, Sürekli Gelişim ve Öğrenme, Yaratıcılık, Yenilikçilik & İnovatif Olma
Sosyal Yetkinlikler:
Çeşitliliği Kapsama, Değişim Yönetimi, Değişime Öncülük Etme, İkna Yeteneği, İletişim Becerisi
Duygusal Yetkinlikler:
Belirsizlik / Stres Yönetimi, Dayanıklılık / Yılmazlık, Duygusal Zeka, Esneklik, Özgünlük
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini