Değişim Yönetimi ve İş Dünyasında Çeviklik

Değişim Yönetimi ve İş Dünyasında Çeviklik

...

Eğitim Hakkında

 • VUCA dünyasını tanıyacak
 • Hızlı dönüşüme ayak uydurabilmek için yeni yaklaşımlar kazanacak
 • Çevikliğe ve çevik dönüşüme dair temel kavramları öğrenecek
 • Bir zihniyet olarak çevikliği yaşamda ve işte etkin olarak kullanabilecekÖğrenme çevikliğini öğrenecektir

Eğitim İçeriği

 • V.U.C.A. nedir?
 • V.U.C.A.’ya karşı V.U.C.A.
 • Değişimde pozitif tutum geliştirmenin yolları
 • Değişim yönetimi yaklaşımları
 • Hızlı değişim koşullarında kişisel liderliğe dair yeni yaklaşımlar
 • Dönüşüme karşı çeviklik
 • Çevikliğin 4 odağı 12 prensibi
 • Çevik yönetim ritüelleri
 • Adaptif liderlik
 • Belirsizliği yönetmek için ipuçları
 • Resilient / yılmaz takımlar oluşturmak
 • Öğrenmeyi liderliğin bir parçası haline getirmek
Bilişsel Yetkinlikler:
Aktif Öğrenme, Karar Verme, Planlama, Problem Çözme, Stratejik Düşünme, Yenilikçilik & İnovatif Olma
Sosyal Yetkinlikler:
Başkalarına Liderlik, Çeşitliliği Kapsama, Değişim Yönetimi, Değişime Öncülük Etme, İkna Yeteneği, İletişim Becerisi
Duygusal Yetkinlikler:
Belirsizlik / Stres Yönetimi, Dayanıklılık / Yılmazlık, Esneklik, İyimserlik
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini