Çatışma Yönetimi

Çatışma Yönetimi

...

Eğitim Hakkında

 • Sistem içindeki yerlerini, fonksiyonlarını fark edecek
 • Daha uyumlu, esnek, yapıcı ve işbirlikçi tutum ile verimli çalışabilme zihniyetine sahip olabilecek
 • Çatışmaları gelişim fırsatı olarak değerlendirebilecek
 • Olumsuz çatışmaları yönetebilecektir.

Eğitim İçeriği

 • Sistemin temel kurallarından biri olarak: zıtlık / dualite
 • Çatışmanın tanımı & unsurları
 • Çatışmaya sistemsel bakış & prensipleri
 • Çatışma yönetiminde alternatif seçenekler
 • Co-creation / birlikte yeniden yaratmak
 • Düşünce tasarımı bakış açısı ile sorunu yeniden tanımlamak
 • Empati & merak & bilmemenin gücünü kullanmak
 • Seçenekler üretebilme becerisi
Bilişsel Yetkinlikler:
Analitik Düşünme, Analiz, Başarı Odaklılık, Eleştirel Düşünme, Problem Çözme, Stratejik Düşünme, Yenilikçilik & İnovatif Olma
Sosyal Yetkinlikler:
Başkalarına Liderlik, Çatışma Yönetimi, Çeşitliliği Kapsama, İkna Yeteneği, İletişim Becerisi, İlişki Kurma, Müşteri Odaklılık, Sosyal Etkileme
Duygusal Yetkinlikler:
Belirsizlik / Stres Yönetimi, Duygusal Zeka, Esneklik, İyimserlik, Öz-denetim / Kendine Liderlik, Özgünlük
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini