Başarı Odaklılık

Başarı Odaklılık

...

Eğitim Hakkında

 • Kendileri için başarının ne olduğunu tanımlayacak
 • Öğrenen zihniyette olmanın başarı üzerindeki etkisini fark edecek
 • Duygusal ve zihinsel olarak esnek ve dayanıklı olmanın başarıya katkısını görecek
 • Başarı için kişisel motivasyon kaynaklarını keşfedecektir.

Eğitim İçeriği

 • Başarı nedir?
 • Güçlü yönlerini tanıma
 • Öğrenme Zihniyeti VS Sabit Zihniyet
 • Hedef nasıl belirlenir?
 • Hedef belirlemede sorunlar
 • Başarı için neye ihtiyacımız var?
 • Başarı için duygusal dayanıklılık
 • Azim ve zihinsel esneklik
 • İrade ve odaklanmayı nasıl geliştirebilirsin.
 • Fogg’un motivasyon teorisi
 • Problem çözme ve yaratıcılık
 • Imposter sendromunu aşmak
Bilişsel Yetkinlikler:
Başarı Odaklılık, Karar Verme, Muhakeme, Planlama, Stratejik Düşünme, Sürekli Gelişim ve Öğrenme, Verim Odaklılık, Yaratıcılık, Yenilikçilik & İnovatif Olma
Sosyal Yetkinlikler:
Başkalarına Liderlik, Değişime Öncülük Etme, Girişimcilik & İnisiyatif Alma
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini