Analitik Düşünme

Analitik Düşünme

...

Eğitim Hakkında

 • Analitik düşünme becerilerini geliştirecek
 • Temel analitik düşünme yetkinliklerini ve düşünme tarzlarını tanıyacak
 • Analitik düşünmenin önündeki engelleri tanıyacak
 • Analitik düşünmenin karar kalitesi ve yaratıcı düşünme üzerindeki etkisini fark edecek
 • Bu yetkinliği daha fazla kullanmaya istekli olacaktır.

Eğitim İçeriği

 • Analitik düşünme nedir?
 • İş ve özel yaşamda analitik düşünmenin yeri
 • Zihin nasıl çalışır?
 • Hızlı ve yavaş düşünme
 • Sistem düşüncesi
 • Eleştirel düşünme
 • Yaratıcı düşünmede analitik düşünme
 • Analitik ve eleştirel düşünme ile karar kalitesini artırmak
 • Bilişsel önyargılar
 • Veri odaklı düşünme ve bilgiyi analiz etme
 • Sezgilerimize ne zaman güvenebiliriz
 • Problem çözme sürecinde analitik düşünme
 • Analitik düşünme nasıl geliştirilir?
Bilişsel Yetkinlikler:
Analiz, Başarı Odaklılık, Fikirleştirme, Karar Verme, Problem Çözme, Soyut Düşünme, Stratejik Düşünme,  Yaratıcılık, Yenilikçilik & İnovatif Olma
Sosyal Yetkinlikler:
Başkalarına Liderlik, Başkalarını Geliştirme, Değişime Öncülük Etme, Girişimcilik & İnisiyatif Alma, İkna Yeteneği, İletişim Becerisi, İlişki Kurma, Organizasyonel Farkındalık, Sosyal Etkileme, Takım Çalışmasına Yatkınlık
Duygusal Yetkinlikler:
Değerlerine Bağlılık, Duygusal Zeka, Empati, Esneklik, İç-Motivasyon, Öz-denetim / Kendine Liderlik, Özgünlük
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini