21. Yüzyılda Liderlik: Sezgisel & Özgün

21. Yüzyılda Liderlik: Sezgisel & Özgün

...

Eğitim Hakkında

Bu eğitimin ardından katılımcılar;
 • Sezgisel ve özgün liderliğin ne olduğunu kavrayacak
 • Yeni nesile ve yeni döneme uygun liderlik yaklaşımını tanıyacak
 • Liderliğin en önemli özelliklerinden biri olan görülmeyeni sezmek ve kendi özgün liderlik modelini yaratmak konusunda bir bakış açısı kazanacaktır.

Eğitim İçeriği

 • Nasıl bir dünyada yaşıyoruz?
 • Kopuş – süreklilik – süreç – eğilim
 • Karmaşayı kaostan ayırmak
 • VUCA
 • Yetkinlikler, yatkınlıklar ve yetkinliklerin dönüşümü
 • VUCA’ya karşı VUCA
 • Liderliğin yönü ve akış
 • Belirsizlik çağında kararlarımızın kalitesini geliştirmek
 • Risk almayı ve yaratıcılığı desteklemek için
 • Çeviklik ve çevik strateji
 • Sezgisel liderlik
 • Adaptasyon ve kendine liderlik
Bilişsel Yetkinlikler:
Aktif Öğrenme, Analitik Düşünme, Analiz, Başarı Odaklılık, Dijital / Teknolojik Okuryazarlık, Eleştirel Düşünme, Fikirleştirme, Karar Verme, Muhakeme, Problem Çözme, Soyut Düşünme, Stratejik Düşünme, Sürekli Gelişim ve Öğrenme, Verim Odaklılık, Yaratıcılık, Yenilikçilik & İnovatif Olma, Zaman / Kaynak Yönetimi
Sosyal Yetkinlikler:
Başkalarına Liderlik, Başkalarını Geliştirme, Çatışma Yönetimi, Değişim Yönetimi, Değişime Öncülük Etme, İkna Yeteneği, İletişim Becerisi, İlişki Kurma, Müşteri Odaklılık, Organizasyonel Farkındalık, Sosyal Etkileme, Takım Çalışmasına Yatkınlık
Duygusal Yetkinlikler:
Belirsizlik / Stres Yönetimi, Dayanıklılık / Yılmazlık, Değerlerine Bağlılık, Duygusal Zeka, Empati, Esneklik, İç-Motivasyon, İyimserlik, Öz-denetim / Kendine Liderlik, Özgünlük
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini