21. Yüzyıla Duygusal ve Zihinsel Uyum

21. Yüzyıla Duygusal ve Zihinsel Uyum

...

Eğitim Hakkında

 • Değişimin hem bireysel hem de kurumsalda artık seçimli değil zorunlu olduğunu fark edecek
 • Belirsizliğin ve yeni yüzyılın yeni yetkinlikleri zorunlu kıldığını anlayacak
 • 21.yy yeni yetkinlik setlerini öğrenecekler.

Eğitim İçeriği

 • Değişimin paradoksal teorisi
 • VUCA dünyasında yaşamak & çalışmak
 • Günümüzde değişimi zorunlu kılan faktörler
 • Yaşamda zorluklara 3 şekilde tepki veririz (bireysel / kurumsal)
 • Yeni yüzyılda bireysel liderlik & yetkinlik setlerindeki değişim
 • 21.yy insanının yaşamda her zorluktan güçlenerek çıkması için gereken yetkinlikler
Bilişsel Yetkinlikler:
Analitik Düşünme, Analiz, Başarı Odaklılık, Eleştirel Düşünme, Karar Verme, Stratejik Düşünme, Sürekli Gelişim ve Öğrenme, Verim Odaklılık
Sosyal Yetkinlikler:
Çeşitliliği Kapsama, Değişim Yönetimi, Değişime Öncülük Etme, Takım Çalışmasına Yatkınlık
Duygusal Yetkinlikler:
Belirsizlik / Stres Yönetimi, Dayanıklılık / Yılmazlık, Duygusal Zeka, Esneklik, İç-Motivasyon, İyimserlik, Öz-denetim / Kendine Liderlik, Özgünlük
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini