a

Kasım 2021

Yazan: Neslihan ErdoğduGelecekte hem kurumsal hayatta hem de bireysel düzeyde koçluk ihtiyacının artacağı ve bu artışa paralel olarak da koçluğun pazar payının genişleyeceği, koçluğun geleceğin parlak mesleklerinden biri olduğu biliniyor. İş dünyasının koçlukla ilgili pek çok araştırma yapmaya devam etmesi, bu araştırmalara önem vermesi ve kaynak ayırması bunun önemli kanıtlarından