Bir meslek büyüğünden bilgi, deneyim paylaşımı ve öneri alınması başlangıç noktasındaki kişiler için çok önemlidir.

Mentorluk, şimdi ve gelecek ile ilgilenir ve gelişim odaklıdır. Amaç doğru yönde, hızlanmak ve ilerlemektir.
Özgün Koçluk Modelinde mentorluk, eğitim sürecinde de an be an işler. Çünkü eğitim süreci yıllardır koçluk yapan ve koçluk eğitimleri veren bir kadro ile gerçekleştirilirken, deneyim paylaşımı ve rol model olma aşamaları söz konusudur.

Bireysel Mentorluk Çalışması

Sürecinin eşitlikçi, şeffaf ve adil ilerlemesi

ICF eğitim sağlayıcısı olarak mentor koçluk sürecinin eşitlikçi, şeffaf ve adil ilerlemesi için:

Mentorluk talebinde bulunan:

  • ICF akredite başka bir kurumdan eğitim almış bir koçla çalışmayı karşılıklı öğrenme fırsatı olarak görmek ve bu koçlarla yepyeni bir şey öğrenme zihniyeti ile karşılıklı gelişim odaklı bir mentorluk süreci tanımlanır.
  • ICF akredite bir koçluk eğitimi almamış ancak mentorluk talep eden bir koça öncelikle ICF akredite eğitim alması konusunda gönüllü bir mentorluk verilir. Alacağı hizmetin onun gelişimine katkı sağlayabileceği ancak unvan almak istediğinde önünün açık olmadığı yapıcı, güvenli ve doğal bir üslupla iletilir. ICF akredite programlardan birini tamamlaması önerilir.
Mentörlük programı profesyonel gelişimi şöyle sağlar:

Her bir oturumda bir gerçek koçi ve gerçek koçluk sağlanır, gerçek konu üzerinden tam bir koçluk performansı deneyimlenir.

Koç, koçluk yapar, diğer katılımcılar, görüşme deneyimi ve koçluk deneyimini gözlemler ve her biri koça, kendi gözlemleri üzerinden sözlü geri bildirim verir. Koç, koç olarak ne deneyimledi bu konuşulur ve Mentor kendi gözlemlerini geri bildirim olarak ortama sunar.

Bu süreç hem gözlemleme, hem geribildirim verme-alma, hem koçluk deneyimi çerçevesinden verimli olarak tamamlanır.

Tüm geri bildirimler ICF tarafından tanımlanmış koçluk yetkinliklerine göre yapılır.

Mentor çalışma başında bu yetkinlikleri bir çark olarak katılımcılara verir.

Amaç ve kazanımlar

Bu grup çalışmasında katılımcıların temel koçluk eğitimi almaları ön koşul olarak belirlenir.

Amaç ve kazanımlar:

  • Bu program amacı koçların gelişimini doğru zeminde hızlandıracak, güçlendirecek uygulamalar üzerinden geri bildirim vermektir.
Süreç

Süreç:

Koçluğa dair tüm otoritelerin ve deneyimli koçların mutabık olduğu yetkinlikler üzerinden koçluk uygulamalarına geribildirim vermek ve katılımcı koçların gelişimine katkı sunmaktır.

Her oturumda katılımcı, koç, gözlemci ve/veya danışan olarak rol alacaktır. Koçluk yapan katılımcı yetkinlik bazlı geri bildirim alacak, diğer koçlar da bu konuda değerleme yapacaktır. Gerçek bir yaşam konusu ele alınacak ve gerçek koçluk oturumu yaşanacaktır. Gereken toparlayıcı özet, bilgilendirici / teorik paylaşım mentor tarafından yapılacaktır.

Özgün Koçluk
  • Güvenli ortamda koçluk deneyimi kazanmak ve koçluk becerilerine dair özgüveni arttırmak
  • Mentor gözlemiyle, mentorden ve diğer koçlardan geri bildirim almak, kişisel koçluk gelişim alanlarını tespit etmek ve eyleme geçmek
  • Koçların ünvanlanma sürecinde beyan edebileceği 12 saatlik programın kaç saatinde koçluk yaptığı ve mentorluk aldığı yazılı olarak Mentor tarafından verilecektir.

Mentorluk Grup Çalışması

Özgün
Koçluk Eğitimi
Koçluk
Kulübü
Mentorluk
Programları
Sürekli Gelişim
Programları