◯ Şapka Özgün Koçluk Eğitimi,
◯ Koçluk yetkinliklerini ve bu konudaki uluslararası standartları temel alan
◯ Şapka koçluk deneyimi ile güçlendirilmiş
◯ Günümüz beklentilerini karşılayacak öğrenme stillerine uygun hazırlanmış
◯ Yeni nesil eğitim yönetimi sistemlerini de kullanan
◯ Sürekli kendini güncelleyen modern, kapsayıcı bir koçluk eğitimidir.
♦ Koçluğun tanımı & tarihi & ekoller & yaklaşımlar
♦ Özgün Koçluk Modeli : adımlar & prensipler
♦ Temel koçluk yetkinlikleri & göstergeleri
♦ Koçun kendisini tanıması & fark etmesi
♦ İnsana ve farkındalığa dair bir koçun bilmesi gerekenler
♦ Koçun alet çantasını zenginleştirecek araçlar & uygulamalar
♦ Pratikler & geribildirim & mentör gözü ile gelişim alanları
Temel Koçluk Becerileri – 40 Kredi
Yaşam Koçluğu Modülü – 24 Kredi
♦ Temel Modül – 64 kredi
♦ Birey / Kurumlara Yönelik Seçmeli Modüller
♦ İleri Koçluk Becerileri Modüllerinden oluşur.
64 saatlik Özgün Temel Koçluk Eğitimini tamamlayan katılımcılar, ICF’in gerekli gördüğü temel koçluk becerileri almış ve ünvanlanma sürecinin ilk adımını atmış olarak profesyonel koçlar olarak koçluk yapabilirler.
Temel koçluk eğitimini tamamlayan profesyonel koçlar, koçlukta derinleşmek istedikleri alana göre istedikleri seçmeli modülleri takip ederek, toplam 125 saatlik ICF akredite eğitimi tamamlayıp 10 saat mentorluk de alarak Şapka Özgün Koçluk Diploması almaya hak kazanırlar.
Koçluk mesleğini daha çok bireysel uygulamalarda geliştirmek isteyen temel koçluk eğitimini tamamlamış profesyonel koçlar, Şapka Koçluk Akademisi’nin aşağıdaki modüllerinden seçtikleri ile eğitime ve ünvanlanma sürecine devam edebilirler.
Özgün İyi Oluş Koçluğu – 32 Kredi
Özgün Kariyer Koçluğu – 24 Kredi
Özgün Ebeveyn Koçluğu – 24 Kredi
Özgün Öğrenci Koçluğu – 32 Kredi

Not: Bireysel ve kurumsal uygulamaların her ikisinden de modüller seçmek mümkündür. Sadece bir alandaki seçmeliler ile ilerlemek zorunluluğu yoktur.

Koçluk mesleğini daha çok bireysel uygulamalarda geliştirmek isteyen temel koçluk eğitimini tamamlamış profesyonel koçlar, Şapka Koçluk Akademisi’nin aşağıdaki modüllerinden seçtikleri ile eğitime ve ünvanlanma sürecine devam edebilirler.
İş Hayatında Koçluk Uygulamaları – 24 Kredi
Organizasyonel Gelişim Koçluğu – 40 Kredi (*)
Özgün Takım Koçluğu – 40 Kredi
Özgün Yönetici Koçluğu – 40 Kredi
Selling to the Point Satış Koçluğu – 40 Kredi

Not: Kurumsal seçimli modüller öncesi zorunlu modüldür.

Temel Koçluk eğitimini ICF Akredite herhangi bir kurumda tamamlamış kendini geliştirmeye devam etmek isteyen profesyonel koçların katılabileceği CCE onaylı ileri koçluk becerileri programlarıdır.
Metaforlarla Özgün Koçluk – 24 Kredi
Eğiticinin Eğitimi – 32 Kredi
Koçluk Araçları – 24 Kredi

Özgün
Koçluk Eğitimi
Koçluk
Kulübü
Mentorluk
Programları
Sürekli Gelişim
Programları