Aydınlatma metninde tarafıma izah edilen hususlar ile KVKK’da yer alan hükümler doğrultusunda, ŞAPKA DANIŞMANLIK’ın,katılımcılar ile  arasında oluşan hizmet ilişkisine istinaden görevini gereği gibi ifa edebilmesi,  katılmış olduğum Uzaktan (Online) Kişisel Eğitim Programını gerçekleştirebilmesi, geliştirebilmesi, katılımını arttırabilmesi, yaygınlaştırabilmesi, tanıtabilmesi ve pazarlayabilmesi, eğitim hizmetine ilişkin hukuki, akdi ve mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla, ŞAPKA DANIŞMANLIK’a vermiş olduğum Kişisel Verilerim ile biyometrik veri sayılan ve Özel Nitelikli Kişisel Veri kabul edilen fotoğraf ve/veya video görüntülerim ile ses kaydımın,

  • Yukarıda belirtilen amaçlarla ŞAPKA DANIŞMANLIK tarafından işlenmesine, 
  • Katılımcısı olduğum Uzaktan (Online) Kişisel Eğitim Programının internet üzerinden “shopier.com” alt yapısı kullanılarak satın alınması, ilgili eğitimin “zoom.us” uygulaması üzerinden yapılması, eğitim katılımcıları arasında irtibatın sağlanması ve eğitim bilgileriyle materyallerinin paylaşılması amacıyla “whatsapp” uygulaması üzerinden grup kurularak mesaj ağı oluşturulması, eğitim sırasında elde edilen fotoğraf/video görüntülerim ile ses kaydımın eğitime ilişkin tanıtım ve pazarlamanın yapılması amacıyla ŞAPKA DANIŞMANLIK’a ait facebook, instagram, twitter, linkedin, youtube gibi sosyal medya hesaplarında paylaşılması ve/veya diğer katılımcılara e-posta yoluyla gönderilmesi durumlarında, “zoom.us”, “whatsapp”, “shopier.com”, “facebook”, “twitter”, “instagram”, “gmail”, “hotmail”, “yahoo” ve bunlar gibi servis sağlayıcılarının, sunucularının yurtdışında bulunması  nedeniyle verilerim yurt dışına aktarılmış sayılacağından, Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin yurt dışına aktarılmasına, 

KVKK m. 5, m. 6 ve m. 9 hükümleri gereğince Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin işlenmesi, paylaşılması, yurt içine ve gerektiğinde yurt dışına aktarılması hususlarını okudum, anladım, rıza gösteriyorum.