Organizasyonel Check-Up Danışmanlığı

Ne İçin?

Ne İşe Yarar?

– Organizasyon içerisinde var olan problemlerin ve aksaklıkların farklı boyutları ile ortaya çıkarılması
– Mevcut sürecin, gelecek vizyonuna hizmet edip etmediğinin anlaşılması
– Genel durumun hızlı ve detaylı bir şekilde düşük maliyetler ile ortaya konması
– Kültürel dönüşüm ve büyüme hedefleri öncesinde zeminin buna hazır olup olmadığının anlaşılması
– Bütünsel bir bakış açısıyla gelişim ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi ve yol haritalarının çıkarılması

Neler Yapılabilir?

– Liderlik yaklaşımı ve yönetişim süreçleri. Doğru yönetim ve potansiyel keşfi.
– Strateji oluşturma ve yayılımı. Veriler ile karar almak.
– Müşteri bağlılığı, müşteri geliştirme. Müşterinin sesi, memnuniyeti.
– Organizasyonel performans ölçümü. bilgi yönetimi (öneri, bilgi teknolojileri)
– Çalışan bağlılığı, çalışma ekosistemi, işveren markası ve İK süreçleri
– İş yönetimi, proses yönetimi, operasyonel mükemmellik.
– Finans modeli ve finansal şeyler…