İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan kaynakları yönetiminin aşağıdaki alanlarında ister tek tek isterseniz de bütün halde sunduğumuz danışmanlık hizmetimizdir.
Tanımlanan ihtiyaca, iş yapısının gereğine, çalışan sayısına, konjonktüre ve beklentiye göre yapılandırılan, çerçevesi ve derinliği karşılıklı belirlenen bir hizmet alanıdır.
İnsan kaynakları yönetimi danışmanlığı şu alanların birinde veya hepsinde olabilir:
– Süreçler & prosedürler & standartların belirlenmesi
– Görev tanımlarının hazırlanması ve yayılımı
– Kariyer planlama ve yönetimi
– Performans yönetimi sisteminin kurulması ve uygulamaya geçirilmesi
– Eğitim & gelişim yönetimi
– Kurumsal akademi kurma ve geliştirme
– Ücret yönetim sistemi oluşturma
– Yetkinlik ölçümü & geribildirim
– Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti

Ne İçin?

İnsan kaynakları yönetiminin stratejik önemi her gün daha fazla anlaşılmaktadır. İnsan kaynaklarının önemi anlaşıldıkça;
– Yeteneği işe alıp bağlılık yaratarak yetkin çalışanları elde tutmanın,
– Kurum içinde bilgiyi ve deneyimi korumanın,
– Çalışanları geliştirmenin ve iş başında öğrenmenin
– Anlamlı hedefler yaratmanın
Organizasyonel verimliliği artırıp performansı ölçümlemenin önemi de daha fazla anlaşılmış, insan kaynakları fonksiyonun alt-fonksiyonları da çok gelişmiştir. Bu alanlarda kurumların gelişim seviyeleri farklılık gösteriyor. İnsan Kaynakları Danışmanlığı, insan kaynakları birimini ilk kez kuracak ya da mevcut birimi çok daha aktif hale getirmek isteyen şirketlerin ihtiyacına cevap veriyor.

Ne İşe Yarar?

– Süreçleri yazılı ve net hale getirir
– Görev tanımları, yetki ve sorumlulukları yazılı ve yaygın hale getirir
– Aidiyeti arttırır, turn over oranını düşürür
– İnsan odağını arttırır
– Verimliliği, gelişimi arttırır
– Yedekleme yaratır
– Yaratıcılığı, sahiplenmeyi, inovasyonu, ekipdaşlığı destekler
– Güven duygusunu tazeler
– Bireysel ve takım performanslarını arttırır

Neler Yapılabilir?

– Sıfırdan insan kaynakları departmanı kurulabilir, mevcut departman geliştirilebilir
– Alt fonksiyonlardan birinde derinlemesine danışmanlık verilebilir
– Fonksiyonlardan biri ya da bir kaçındaki ekip arkadaşları geliştirilebilir