Öğrenen Zihniyet (Growth Mindset)

Öğrenen Zihniyet (Growth Mindset)

...

Eğitim Hakkında

Bu eğitimin ardından katılımcılar;
 • Sabit zihniyete düşülen anları fark edebilecek
 • Öğrenmenin ve zihinsel süreçlerin yapısını anlayacak
 • Gelişimsel zihniyet ile her anı bir öğrenme fırsatına dönüştürmeyi hedefleyecek
 • Belirsizlik, karmaşa, kırılganlık ve net olmayan durumlarda çözüm odaklı olmanın önemini fark edecek
 • Geribildirim alıp verebilmek konusunda daha istek duyacaktır.

Eğitim İçeriği

 • Neden Öğrenen (Growth) Zihniyet
 • Growth Mindset Testi
 • Sabit Zihniyette Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?
 • Öğrenen İnsanların Özellikleri
 • Algı ve Duyum Arasındaki Fark
 • Hızlı ve Yavaş Düşüme
 • Zihin Bizi Neden Yanıltır?
 • Bilinçaltımız Nasıl Öğrenir?
 • Öğrenmek – Dikkat – Odak
 • Öğrenmenin Nörobilimsel Yapısı
 • Nöroplastisite ve nörogenesis
 • Öğrenmenin Zihinsel Yapısı
 • Bir Öğrenme Olarak Alışkanlıklar
 • Pygmalion etkisi
Bilişsel Yetkinlikler:
Aktif Öğrenme, Analiz, Dijital / Teknolojik Okuryazarlık,Eleştirel Düşünme, Muhakeme,Öğrenme Stratejileri, Yenilikilik & İnovatif Olma
Sosyal Yetkinlikler:
Duygusal Yetkinlikler:
Esneklik
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini