Kurum İçi Mentorluk Eğitimi (Mentor & Menti)

Kurum İçi Mentorluk Eğitimi (Mentor & Menti)

...

Eğitim İçeriği

MENTORLUK

 1. Mentorluk Kavramı Genel
  – Mentorluk nedir?
  – Mentorluğun kurumlara faydası
  – Mentorluğun mentora faydası
  – Koçluktan farkı nedir?
 2. Mentorluk
  – Mentorluk sürecinin işleyişi ve akıcı
  – Paydaşlar ve rolleri
  – Mentorluğun temel ilkeleri ve prensipleri
  – Destekleyici araçlar ve kullanımı
 3. Mentorluk Yetkinlikleri
  1. Yetişkin diyaloğu ile geribildirim verme ve alma
   – Aktif dinleme ve soru sorma
   – Ego durumları
   – STAR kullanımı
   – Koçluk
   – Zihinsel esneklik
   – Öğrenen zihniyet
  2. İnsan doğası
  3. Farklı profilleri tanıma ve anlama
  4. Sosyal stiller ve iletişim
  5. Güvenli davranış
   – Zor durumlarla baş etme
   – Net duruş sergileme
   – Güvenle hayır diyebilme
   – Cesaretlendirme
   – Geribildirim alma ve verme
  6. Mentorlukta kullanılabilecek araçlar
  7. Vaka hazırlama ve hikayeleştirme
  8. Deneyimsel öğrenme döngüsü
  9. Mentorluk uygulaması (Demo)

 

MENTİLİK

 1. Mentorluk Kavramı Genel
  – Mentorluk nedir?
  – Mentorluğun kurumlara faydası
  – Mentorluğun mentiye faydası
  – Koçluktan farkı nedir?
 2. Mentilik
  – Mentorluk sürecinin işleyişi ve akışı
  – Mentorluk sürecinde mentiye düşen sorumluluklar
  – Mentorluk sürecinin temel ilkeleri ve prensipleri
 3. Mentinin Geliştirmesi Gereken Yetkinilkler
  – Gelişim zihniyeti (Gruwth Mindset)
  – Geribildirime açıklık
  – Denemeye açıklık
  – Şok – Öfke – Direnç – Kabul
  – Zihinsel esneklik
  – Öğrenme çevikliği
  – Etkin dinleme
  – Not alma
  – Soru hazırlama ve soru sorma
Bilişsel Yetkinlikler:
Aktif Öğrenme, Başarı Odaklılık, Muhakeme, Öğrenme Stratejileri, Planlama, Sürekli Gelişim ve Öğrenme, Verim Odaklılık, Yaratıcılık, Zaman / Kaynak Yönetimi
Sosyal Yetkinlikler:
Başkalarına Liderlik, Başkalarını Geliştirmek, Çatışma Yönetimi, Çeşitliliği Kapsama, Değişim Yönetimi, Değişime Öncülük Etme, İletişim Becerisi, İlişki Kurma, Organizasyonel Farkındalık
Duygusal Yetkinlikler:
Duygusal Zeka, Empati, Esneklik, İyimserlik, Öz-denetim / Kendine Liderlik, Özgünlük
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini