Kavramsal Düşünme

Kavramsal Düşünme

...

Eğitim Hakkında

 • Düşünme tarzlarını görecek ve düşünme üzerine düşünecek
 • Veriden analize ve analizden eyleme bütün düşünce süreçlerini nasıl kullanabileceklerini fark edecek
 • Problem çözme ve yenilik yaratma sürecinde bütün düşünme türlerini nasıl kullanabileceğini kavrayacak
 • Olaylara ve problemlere daha geniş bir açıdan bakarak büyük resmi görebilecek
 • Yaratıcı ve sıra dışı düşünme becerileri için teknikler öğrenecektir.

Eğitim İçeriği

 • Düşünme Nedir?
 • Kavramsal Düşünme Nedir?
 • Düşünme Becerileri
  • Analitik Düşünme
  • Eleştirel Düşünme
  • Stratejik Düşünme
  • Sistemik Düşünme
  • Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünme
 • Örüntüleri Tanıyabilme ve Soyutlama
 • Eleştirel Düşünmenin 5 Adım
 • Varsayımları Belirleyebilme ve Varsayımları Sorgulama
 • Sezgisel Düşünme – Sezgilerimize Güvenmenin Formülü
 • Lineer ve Döngüsel Düşünme
 • Tüm Düşünce Türlerini Kullanabilme
 • Yaratıcılığın 4 Boyutu ile Yaratıcı Düşünmek ve Sıradanlığın Dışına Çıkmak
 • Sıra dışı Düşünebilmek İçin Çeşitli Kaynaklardan Beslenmek
 • Lateral (Yanal) Düşünme Oyunu
 • Zihin ve Kavram Haritalama
 • Hayalden Eyleme – Fikirleri Uygulamaya Dönüştürmek
 • Deneyselci Yaklaşımın Önemi
 • Tasarım Odaklı Düşünmek (Temel Düzey)
 • Sherlock Holmes Gibi Düşünmek
 • Kavramsal Düşünmenin İş Yaşamında Önemi
 • Kavramsal Düşünmeyi İş Yaşamına Nasıl Entegre Edebiliriz?
Bilişsel Yetkinlikler:
Aktif Öğrenme, Analitik Düşünme, Analiz, Eleştirel Düşünme, Fikirleştirme, Karar Verme, Muhakeme, Problem Çözme, Soyut Düşünme, Stratejik Düşünme, Yaratıcılık, Yenilikçilik & İnovatif Olma
Sosyal Yetkinlikler:
Değişim Yönetimi, Değişime Öncülük Etme, İkna Yeteneği, Müşteri Odaklılık
Duygusal Yetkinlikler:
Özgünlük
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini

  Diğer Eğitmenler

  Sorry, no posts matched your criteria.