İş Hayatında Otonom Tutum Geliştirmek

İş Hayatında Otonom Tutum Geliştirmek

...

Eğitim Hakkında

Bu eğitimin ardından katılımcılar,
 • Otonominin ne olduğunu ve önerimi kavrayacak
 • Otonomi geliştirmek için bilişsel ve duygusal araçları tanıyacak
 • Bu araçları gerçek vakalar üzerinden düşünecek
 • İş yaşamlarında daha fazla otonomi geliştirmek için daha fazla istek duyacaktır.

Eğitim İçeriği

 • Otonomi Nedir?
 • Otonomi Verilir mi, Alınır mı?
 • Otonominin Dereceleri
 • Motivasyon ve Otonomi İlişkisi
 • Otonominin Temelleri
  ✓ Amaç Duygusu ile Neyi Neden Yaptığını Bilmek
  ✓ Önceliklendirmenin 3 Kuralı
  ✓ İlgi ve Etki Alanı
  ✓ Etki – Efor
  ✓ Hızlı ve yavaş düşünme
  ✓ Kayıptan kaçınma ilkesi
  ✓ Özyeterlilik Nedir ve Nasıl Geliştirilir?
  ✓ Deneyime Açıklık
  ✓ Otonomi İçin Gelişim Odaklı Zihniyet
  ✓ Kendinizi Neden Yanlış Değerlendiriyorsunuz?
  ✓ Kişiselleştirmeden Düşünmek
  ✓ İmposter Sendromu
  ✓ Konfor alanı-korku alanı-öğrenme ve büyüme alanı
  ✓ Merak: Harekete Geçmenin Yakıtı
  ✓ Başarısızlıkla Baş Etme Becerisi
  ✓ İş Hayatında Yetişkin Tutum
Bilişsel Yetkinlikler:
Aktif Öğrenme, Analitik Düşünme, Analiz, Başarı Odaklılık, Eleştirel Düşünme, Fikirleştirme, Karar Verme, Muhakeme, Öğrenme Stratejileri, Planlama, Problem Çözme, Stratejik Düşünme, Verim Odakllılık
Sosyal Yetkinlikler:
Başkalarına Liderlik, Değişime Öncülük Etme, Girişimcilik & İnisiyatif Kullanma
Duygusal Yetkinlikler
Belirsizlik / Stres Yönetimi, Dayanıklılık / Yılmazlık, Duygusal Zeka, İç – Motivasyon, Öz-Denetim / Kendine Liderlik
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini