Fark Yaratan Liderlik Modeli

Fark Yaratan Liderlik Modeli

...

Eğitim Hakkında

 • Liderliğe bütünsel bakış açısı kazanacak
 • Kendi liderlik tarzını anlamaya çalışacak
 • Kendi liderlik tarzının gelişime açık taraflarını keşfedip, eylem planı oluşturacaktır.

Eğitim İçeriği

 • Kendimi Yönetiyorum
 • Kişisel SWOT çalışması
 • Ekibimi yönetiyorum
 • Liderlik Türleri & Yeni Nesil Liderlik Yaklaşımı
 • Liderlik Yetkinlikleri & Adımları
 • İlişkileri Yönetiyorum
 • Liderlik Türleri
 • Değişimde pozitif tutum
 • Hızlı değişim koşullarında adaptif liderlik
 • Dijital dünyada liderlik
 • Belirsizliği yönetmek için ipuçları
 • Resilient takımlar oluşturmak
 • Duygulara liderlik & öğrenmeye liderlik
 • Liderlikte yaratıcı düşünme becerileri
 • Liderlikte koçluk yaklaşımı
Bilişsel Yetkinlikler:
Aktif Öğrenme, Analitik Düşünme, Analiz, Başarı Odaklılık, Eleştirel Düşünme, Fikirleştirme, Muhakeme, Planlama, Problem Çözme, Soyut Düşünme, Stratejik Düşünme, Sürekli Gelişim ve Öğrenme, Verim Odaklılık, Yaratıcılık, Yenilikçilik & İnovatif Olma, Zaman / Kaynak Yönetimi
Sosyal Yetkinlikler:
Başkalarına Liderlik, Başkalarını Geliştirme, Çatışma Yönetimi, Çeşitliliği Kapsama, Değişim Yönetimi, Değişime Öncülük Etme, Girişimcilik & İnisiyatif Alma, İkna Yeteneği, İletişim Becerisi, İlişki Kurma, Organizasyonel Farkındalık, Sosyal Etkileme, Takım Çalışmasına Yatkınlık
Duygusal Yetkinlikler:
Belirsizlik / Stres Yönetimi, Dayanıklılık / Yılmazlık, Değerlerine Bağlılık, Duygusal Zeka, Empati, Esneklik, İç-Motivasyon, İyimserlik, Öz-denetim / Kendine Liderlik, Özgünlük
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini

  Diğer Eğitmenler

  Sorry, no posts matched your criteria.