Etkili Karar Verme

Etkili Karar Verme

...

Eğitim Hakkında

 • Katılımcıların zihnin çalışma prensiplerine ve özelliklerine dair bilgi sahibi olacak
 • Eleştirel düşünmeyi tanıyacak
 • Karar vermede farklı bakış açıları oluşturabilecek
 • Farklı fikirleri analiz etmek ve değerlendirmek için eleştirel düşünmeden faydalanabilecek
 • Aktif dinleme, merak, veri odaklılık, araştırma gibi eleştirel düşünme becerilerini kullanabilecek
 • Bir sorunu açıkça anlamak ve tanımlamak için bağlamı ve bilgileri analiz edebilecek

Eğitim İçeriği

 • Beyin kapasitenizi en üst seviyeye çıkartın
 • Etkili karar vermenin anahtarları: eleştirel düşünme ve problem çözme
 • Buzdağı ilkesi: anlama-çözümleme oranı
 • Eleştirel düşünme davranışları: Aktif dinleme, araştırma, açık fikirlilik, meraklılık, kendine güvenme, doğruyu arama, sistematiklik
 • Evrensel düşünme standartları
 • Sorunları ve bakış açılarını tanıma ve değerlendirme
 • Bağlam, güvenilirlik ve tutarlılık
 • Karar verme basamakları
 • Karar verme teknikleri
 • Veri odaklı karar verme uygulamaları
Bilişsel Yetkinlikler:
Analitik Düşünme, Analiz, Eleştirel Düşünme, Karar Verme, Muhakeme, Planlama, Problem Çözme, Soyut Düşünme, Stratejik Düşünme, Verim Odaklılık
Duygusal Yetkinlikler:
Empati, İyimserlik
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini

  Diğer Eğitmenler

  Sorry, no posts matched your criteria.