Bireysel Motivasyon ve Öz-Yönetim (Bireysel Liderlik)

Bireysel Motivasyon ve Öz-Yönetim (Bireysel Liderlik)

...

Eğitim Hakkında

 • Motivasyonun dışarıdan verilen bir şey olmaktan çok kendilerinde bulmaları gerektiğini anlayacak
 • Kişisel motivasyonlarını fark edecek
 • Davranışlarının gerisindeki temel ihtiyaçlarını anlayacak
 • Öz-denetim için kişinin öncelikle kendisini tanıması ve davranışlarının sorumluluğunu alması gerektiğini öğreneceklerdir.

Eğitim İçeriği

 • Kişisel Liderlik İçin Kendini Tanıma
 • Zihinsel Esneklik
 • Gerçekçi İyimserlik
 • İhtiyaçtan Davranışa
 • Yaşam Kalitesi İçin Değer Belirleme
 • Kişisel Değerlerini Keşfet
 • Pozitif ve Negatif Değerlerimiz
 • Hayalden Eyleme; Amacını Keşfet
 • Kendini Yönetmek İçin İç ve Dış Motivasyonlar
 • Birey ve Takım İçin SWOT ve TOWS Analizi
 • Bireysel ve Takım İçin VUCA Çalışması
 • Anlamlarımızı Yönetmek
 • Olumlu Bir Atmosfer Yaratmak
 • İşbirlikçi Bir Yaklaşım Geliştirmek
 • Etki Alanı ve Öncelik Alanı Belirleme
 • Hedeflerimizi Gerçekleştirmek
Bilişsel Yetkinlikler:
Aktif Öğrenme, Başarı Odaklılık, Karar Verme, Planlama, Sürekli Gelişim ve Öğrenme, Verim Odaklılık, Zaman / Kaynak Yönetimi
Sosyal Yetkinlikler:
Çatışma Yönetimi, Değişim Yönetimi, Değişime Öncülük Etme, İletişim Becerisi, İlişki Kurma
Duygusal Yetkinlikler:
Belirsizlik / Stres Yönetimi, Dayanıklılık / Yılmazlık, Değerlerine Bağlılık, Duygusal Zeka, Empati, Esneklik, İç-Motivasyon, İyimserlik, Öz-denetim / Kendine Liderlik, Özgünlük
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini